PARAPIJOS SKELBIMAI – 2017.12.24

  • Gruodžio 24 d. (sekmadienį) Kūčios. Mūsų bažnyčioje 18 val. (liet. k.) ir 20 val. (lenk. k.) Kūčių vakaro iškilmingos šv. Mišios – Piemenėlių šv. Mišios. O Trakų Vokės koplyčioje Kūčių vakaro šv. Mišios 16 val. (lenk. k.) ir 17.30 val. (liet. k.).

  • Nuoširdžiausiai visus sveikiname šv. Kalėdose. Lai gimęs Kūdikėlis ištiesia savo mažutę rankutę ir visus mus palaimina.


  • Gruodžio 25 d. (pirmadienį) šv. Kalėdos. Mūsų bažnyčioje 10 val. (lenk. k.) ir 12 val. (liet. k.) iškilmingos šv. Kalėdų šv. Mišios. O Trakų Vokės koplyčioje šv. Kalėdų šv. Mišios 8.30 val. (liet. k.).

  • Gruodžio 26 d. (antradienį) II-oji šv. Kalėdų iškilmės diena – pirmojo Bažnyčios kankinio dijakono šv. Stepono šventė. Mūsų bažnyčioje 10 val. (lenk. k.) ir 12 val. (liet. k.) šv. Mišios. O Trakų Vokės koplyčioje šv. Mišios 8.30 val. (lenk. k.).


     

  • Eiti prie įrankių juostos