PARAPIJOS SKELBIMAI – 2019.12.24

 

 • Gruodžio 24 d. (antradienį) Kūčios. Mūsų bažnyčioje 18 val. (liet. k.) ir 20 val. (lenk. k.) Kūčių vakaro iškilmingos šv. Mišios – Piemenėlių šv. Mišios. O Trakų Vokės koplyčioje Kūčių vakaro šv. Mišios 16 val. (lenk. k.) ir 17.30 val. (liet. k.).

 • Nuoširdžiausiai visus sveikiname šv. Kalėdose. Lai gimęs Kūdikėlis ištiesia savo mažutę rankutę ir visus mus palaimina.


 • Gruodžio 25 d. (trečiadienį) šv. Kalėdos. Mūsų bažnyčioje 10 val. (lenk. k.) ir 12 val. (liet. k.) iškilmingos šv. Kalėdų šv. Mišios. O Trakų Vokės koplyčioje šv. Kalėdų šv. Mišios 8.30 val. (liet. k.).

 • Gruodžio 26 d. (ketvirtadienį) II-oji šv. Kalėdų iškilmės diena – pirmojo Bažnyčios kankinio dijakono šv. Stepono šventė. Mūsų bažnyčioje 10 val. (lenk. k.) ir 12 val. (liet. k.) šv. Mišios. O Trakų Vokės koplyčioje šv. Mišios 8.30 val. (lenk. k.).


 • Gruodžio 27 d. (penktadienį) – apaštalo ir evangelisto šv. Jono šventė.
  17.00 šv. Mišios (lenkų k.)
  18.00 šv. Mišios (lietuvių k.)
  Po šv. Mišių bus šventinamas vynas.


 • Gruodžio 29 d. (sekmadienį) – Šv. Šeimos šventė. Meldžiamės už mūsų parapijos šeimas. Ypatingai laukiame visų, kurie susituokė mūsų bažnyčioje šiais metais.
  10.00 šv. Mišios (lenkų k.)
  12.00 šv. Mišios (lietuvių k.)


 • Gruodžio 31 d. (antradienį) – padėkos už praėjusius metus vakaras
  17.00 šv. Mišios (lenkų k.)
  18.00 šv. Mišios (lietuvių k.)


Eiti prie įrankių juostos