100 – lecie parafii

Rok 2006 r. – był Rokiem Wielkiego Jubileuszu 100-lecia powstania landwarowskiej parafii.

Inicjatyw, zarówno duchowych, kulturalnych jak i religijnych podkreślających wielkość tego niepowtarzalnego Roku było bardzo wiele. Oto niektóre z nich:

  • Poprzez Peregrynację Różańca w rodzinach rozpoczętą w październiku 2003 r. /trwającą około trzech lat/, macierzyńskiej opiece Maryi powierzyliśmy cały trud i troskę o jak najlepsze przygotowanie rodzin na przeżycie Roku Jubileuszowego.
  • Od 1 stycznia do 8 października, cała wspólnota parafialna, w celu godnego i owocnego przeżycia Jubileuszu, dobrowolnie podjęła: post o chlebie i wodzie w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz codzienną Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawianą wspólnotowo przed każdą Mszą Świętą
  • Dzięki dotacji uzyskanej z Samorządu trockiego przebudowano prezbiterium w kościele oraz z pomocą wiernych i tegoż samorządu zostały zamontowane nowe dzwony, którym nadano imiona:

Jan Paweł II

Św. Franciszek z Asyżu

Św. Juda Tadeusz

11 22 33
  • Odbyły się dziękczynne pielgrzymki:

– 10 czerwca na Górę Krzyży /6 autokary/,

– 14 – 25 sierpnia do Lourdes,

– 11- 16 września do sanktuariów maryjnych w Polsce

  • W terminie od 30.09 – 7.10 – zostały przeprowadzone Misje parafialne.

44

28 maja 2006 odbyło się Centralne Święto Jubileuszowe, na które złożyły się:

– o godz. 11.00 – Msza Święta /pol-lit/ , której przewodniczył Jego Ekscelencja, Ks. Bp. Juozas Tunaitis

– o godz. 13.00 odbył się Koncert Jubileuszowy /pol-lit/ na placu przed kościołem z jarmarkiem świątecznym, zabawą dyskotekową.

i oczywiście urodzinowym 100 kilogramowym tortem

Na zakończenie Roku Jubileuszowego – 4 października- zaniesiono w darze Panu Bogu tzw, KSIĘGĘ JUBILEUSZOWĄ – Księgę, którą pisali wszyscy parafianie, każdy indywidualnie, bądź grupowo, rodzinnie.Wpisywanie do Księgi było dobrowolne, można to było czynić imiennie bądź anonimowo.

Księga /która obecnie jest wystawiona przed Ołtarzem Maryjnym/ zawiera postanowienia, zobowiązania na dowolny czas, krótszy, bądź dłuższy, czy na całe życie – np. „Nie będę palić papierosów do 18-tego roku życia“.

KSIĘGA JUBILEUSZOWA jest więc swego rodzaju „wotum“ wdzięczności Bogu za dar Roku Jubileuszowego, za ten niezwykły, niepowtarzalny czas – czas szczególnych łask i darów jakimi Pan Bóg obdarzył całą parafię i kazdego z nas.

Eiti prie įrankių juostos