2006 m. – JUBILIEJINIAI PARAPIJOS METAI

2006- ieji metai buvo Lentvario parapijos įsteigimo 100- ojo Jubiliejaus Metai.

Šiais metais buvo įvykdyta ypatingai daug įvairių tiek dvasinių, kultūrinių, tiek ir religinių renginių, iniciatyvų, kurios išryškino šių nepakartojamų metų didingumą. Tai kelios iš jų:

  • Rožinio peregrinacijos metu, kuris parapijoje jau vykdomas apie tris metus (nuo 2003 metų), M.Marijos motiniškai globai pavedėme visą rūpestį, kad mūsų parapijos šeimos kuo geriau pasiruoštų šių Jubiliejinių metų šventimui.
  • Visa parapijos bendruomenė tikslu pilnai ir prasmingai išgyventi Jubiliejų nuo sausio 1 d. iki spalio 8 d.: kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį pasninkavo su vandeniu ir duona; kasdien prieš Šv. Mišias bendruomenė kalbėdavo Dievo Gailestingumo Vainikėlį.
  • Išieškotų paramų, kurių pagrindinę dalį suteikė Trakų r. savivaldybė, dėka bažnyčioje granito plytelėmis buvo išklota presbiterija,
  • Taip pat buvo sumontuoti nauji bažnyčios varpai, kurie įvardinti šiais vardais:

Jono Pauliaus II

Šv. Pranciškaus Asyžiečio

Šv. Judo Tado

11

22

33

  • Buvo organizuotos piligriminės kelionės:

– Birželio 10 d. į Kryžių Kalną (6 autobusai)

– Rugpjūčio 14 – 25 d. į Lurdą

– Rugsėjo 11 – 16 d. Mergelės Marijos pėdomis Lenkijoje

  • Nuo rugsėjo 30 d. iki spalio 7 d. buvo pavestos parapijinės Misijos.
  • 2006 m. gegužės 28 d., t.y. metų viduryje, įvyko pagrindinė Jubiliejinė šventė:

– 11 val. šv. Mišios (lietuvių ir lenkų k.), kurias vedė Jo Ekscelencija Vysk. Juozas Tunaitis

– 13 val. bažnyčios kieme vyko Jubiliejinis Koncertas (liet. – lenk. k.) su šventine muge, muzikiniais žaidimais ir, be abejo, su gimtadieniniu tortu, kuris svėrė 100 kg.

44

  • Spalio 7 d., t.y. Jubiliejinių Metų pabaigai, buvo paaukota Dievui taip vad. Jubiliejinė Knyga, į kurią rašė visi norintys parapijiečiai – individualiai, grupėmis, šeimomis. Knygoje, kuri dabar randasi prieš Šv. Mergelės Marijos altorių, yra įrašyti pasižadėjimai, pasiryžimai, įsipareigojimai norimam laikotarpiui, trumpesniam ar ilgesniam, ar visam gyvenimui, pvz. : „Nerūkysiu iki 18 metų amžiaus“. Jubiliejinė Knyga yra kaip Padėka Dievui už Jubiliejinius Metus, už tą neįprastą, nepakartojamą laikotarpį, pilną Dievo malonių ir dovanų, kuriomis Dievas apdovanojo visą parapiją, kiekvieną iš mūsų .
Eiti prie įrankių juostos