Advento rekolekcijos 2008

Mūsų rekolekcijos

Rekolekcijos – tai laikas, palikus visus darbus, labiau susitelkti ryšiui su Dievu. Toks gilinimasis į save ir savo santykį su Dievu, laiko skyrimas vien dvasiniams dalykams turi senas tradicijas. Jėzus pasitraukė į dykumą melstis. Jo pavyzdy galime nesunkiai įžvelgti krikščioniškų rekolekcijų pagrindą, atpažinti tokios atgaivos troškimą ir būtinumą.

Adventas yra susikaupimo, laukimo ir vilties laikotarpis, todėl mūsų parapijos jaunimas, norėdamas dar labiau pagilinti savo ryšį su Dievu, nusprendė susiorganizuoti sau rekolekcijas. Kadangi mūsų jaunimas nėra labai gausus, todėl kartu vykti pasikvietėme Švenčionių parapijos jaunimą.

2008-12-12 dieną 16:00val, sulaukę Švenčionių jaunimo Lentvaryje, visi draugiškai sudalyvavome Šv. Mišiose. Po Mišių pasivaišinę arbata, su Lentvario klebono palaiminimu išvykome į Šumsko vienuolyną, kuriame ir vyko mūsų rekolekcijos.

Atvykusius ten, mus pasitiko Šumsko klebonas. Po pasisveikinimo, įsikūrėme kambariuose ir susirinkome valgykloje vakarieniauti. Kadangi Lentvario ir Švenčionių jaunimas nebuvo anksčiau pažįstami, todėl po vakarienės susirinkome auditorijoje, ir žaidėme susipažinimo žaidimus. Kai geriau vieni kitus pažinome, žiūrėjome filmą apie egzorcizmą. 23:00 val,kai baigėme žiūrėti filmą, turėjome galimybę paadoruoti. Po adoracijos, nuėjome miegoti.

2008-12-13 dienos rytą, susirinkome auditorijoje bendrai rytinei maldai, po kurios mūsų laukė skanūs pusryčiai. Visa šeštadienio diena buvo skirta atgailai, o vakaras atsipalaidavimui. Dieną turėjome progą pabūti vienumoje ir apmąstyti savo nuodėmes, o vėliau atlikti išpažintį ir sudalyvauti atgailos Mišiose. Po susitaikymo su Dievu, mūsų laukė vakarienė. Pavakarieniavę, pasiskirstėme į grupeles ir žaidėme įvairiausius žaidimus bei vaidinome spektaklius. Po viso to, žiūrėjome filmą apie žmogaus gyvybę. Po filmo, turėjome progą kiekvienas išreikšti savo nuomonę garsiai, apie tai ką matėme.
23:00 val, susirinkome vienuolyno bažnyčioje ir visi kartu dalyvavome adoracijoje, po kurios išsidalinome lapukus ir rašėme palinkėjimus vieni kitiems. 24:00 sugulėme į lovas.

2008-12-14 dienos rytą vėl susirinkome auditorijoje rytinei maldai, po kurios ėjome į valgyklą pasistiprinti. Po pusryčių mūsų laukė diakonų paruoštos mums vaišės, ir iš Vilniaus Arkivyskupijos Jaunimo Centro atsiųstos žvakės. Po viso to, susirinkome savo daiktus ir išėjome į lauką bendrai nuotraukai, po kurios atvyko mūsų autobusas ir parvežė mus atgal į savo parapijas.

Štai taip greitai prabėgo mūsų rekolekcijos, žinoma, kurios nebūtų įvykusios be kunigais dabar jau tapusių : Rimo Kalmatavičiaus ir Renaldo Kučko. Dėkojame Jums. Taip pat nuoširdžiai dėkojame mūsų parapijos klebonui Tadeušui Aleksandrovič už nuolatinę mūsų globą ir rūpestį.

Eiti prie įrankių juostos