Aktualia-Archywum 2011

XIII – PARAFIADA
ARCHIDIECEZJI WILEŃSKIEJ
Landwarów 2011 05 14

Drodzy Młodzi Przyjaciele!
„dokładajcie wszelkich starań kształcąc:
serce cnotami
ciało ćwiczeniami
umysł naukami”
ks. Stanisław Konarski

1. W Parafiadzie mogą brać udział tylko drużyny parafialne (potwierdzone przez Ks. Proboszcza).
2. Ilość osób w zespole jest ograniczona: 15 zawodników plus opiekun.
3. Zawodnicy współzawodniczą ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych:
A – do 1995 r. (włącznie)
B – do 1992 r. (włącznie)
(wymagane jest xero paszportu lub metryki urodzenia).
4.Każda parafia może zgłosić tylko jedną drużynę.
5.Konkurencje sportowe:

piłka nożna – chł A i B
piłka koszykowa – chł A i B
piłka siatkowa – dz A i B
ringo – chł i dz A i B
warcaby – chł i dz A i B
tenis stołowy – chł i dz A i B
pchnięcie kulą – chł B i dz B
chód 1500 m – dz A i B
chód 3000 m – chł A i B
bieg 3000 m – chł B
bieg 100 m – chł i dz A i B
bieg 400 m – dz A
bieg 1000 m – chł A i dz B
sztafeta mieszana 4 x 250 – chł i dz A i B

6. Każdy zawodnik może brać udział nie więcej niż w 3 konkurencjach sportowych.
7. Wszyscy uczestnicy Parafiady mogą także brać udział w konkursach:
plastycznym:
Temat: „Jan Paweł II jako autorytet dzieci i młodzieży..”
Rysunki (dowolną techniką) można wykonać tylko podczas Parafiady.
piosenki:
piosenki ludowe, religijne, estradowe.
wiedzy z życia Kościoła na Litwie:
Temat: Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II na Litwę
religijnym :
Temat: konkurs wiedzy o życiu Jana Pawła II
artystycznym:
Temat: „Moja mała Ojczyzna” (program do 15 min.).
8. Wszystkie konkurencje sportowe jak też religijno-kulturalne są punktowane.
9. Trzy najlepsze drużyny będą reprezentowały naszą Archidiecezję w Finałach Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz wyjadą na 2-tygodniowe kolonie do Polski.
10. Parafie przysyłają pisemne, imienne zgłoszenia swoich drużyn potwierdzone przez Ks. proboszcza i lekarza do 30 kwietnia 2011 r.
11. Ilość drużyn biorących udział w Parafiadzie jest ograniczona (15). Decyduje termin zgłoszenia.
12. Opłata za udział w Parafiadzie wynosi 3 Lt od zawodnika.
13. Spotkanie opiekunów zgłoszonych drużyn – 6 maja, godz. 19 (obecność obowiązkowa).
14. Wszyscy uczestnicy Parafiady otrzymają pamiątkowe dyplomy, upominki i nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatorów.
15. Parafiada rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 800, a zakończy – około godz. 1800.
16. Szczegółowe informacje można otrzymać:
www.parafiada2011ucoz.org; e-mail: parafiada2011@gmail.com; anna.marylka@wp.pl
tel. 860192501; 860452762; 864687450;

ORGANIZATOR PARAFIADY:
Parafialny Klub Rekreacyjno-Sportowy
„PAX”
Pietu 28;
25117 Lentvaris

SANTO SUBITO
Parafialny konkurs o Janie Pawle II – Słudze Bożego Miłosierdzia

Santo Subito… to wezwanie, którym pierwsi chrześcijanie wyrażali swoje przekonanie o świętości zmarłej osoby.

Santo Subito… powtórzone na placu Św. Piotra w Rzymie w czasie pogrzebu Sługi Bożego Jana Pawła II wyrażało głębokie przekonanie członków Kościoła, że na przełomie wieków wspólnotą tą kierował człowiek święty.

1. Wstęp

Do konkursu zapraszamy wszystkich parafian i osoby pochodzące z tutejszej parafii
w wieku od 6 do 102 lat.

2. Cel

– dziękczynienie za dar beatyfikacji
– poszerzenie i utrwalenie wiedzy o Janie Pawle II
– pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw na podstawie nauki Jana Pawła II

3. Uczestnicy konkursu i jego zakres

I GRUPA
Uczestnicy w wieku od 6 do 12 lat
Zakres wiedzy
Dzieciństwo Karola Wojtyły
Prace:

    • prace plastyczne (rysunek, plakat, wycinanka itp.)
    • krzyżówki (15 słów)

II GRUPA
Uczestnicy w wieku od 13 do 16 lat
Zakres wiedzy
Jan Paweł II a św. s. Faustyna
Prace:

    • prace plastyczne (rysunek, plakat, wycinanka itp.)
    • krzyżówki (25 słów)
    • wiersze, piosenki
    • wypracowania (200 słów)

III GRUPA
Uczestnicy w wieku od 17 do 25 lat
Zakres wiedzy
Modlitwy i przemówienia Jana Pawła II dotyczące Bożego Miłosierdzia
Prace:

    • prace plastyczne (rysunek, plakat,haft,kilim itp.)
    • krzyżówki (40 słów)
    • wiersze, piosenki
    • wypracowania (400 słów)
    • prezentacja multimedialna (15-20 slajdów) – o rysunek z komentarzem pisanym na slajdzie
    • film (do 10 min)
    • reklama dotycząca tematu konkursu (różnego typu np. plakat, film itp)
     Uwaga: realizacja filmu bądź reklamy filmowej może być zespołowa (do 3 osób)

IV GRUPA
Uczestnicy w wieku od 25 do 102 lat
Zakres wiedzy
Boże Miłosierdzie w nauczaniu Jana Pawła II
Prace:

    • prace plastyczne (rysunek, plakat ,haft, kilim itp.)
    • krzyżówki (60 słów)
    • dowolny utwór literacki (opowiadanie, wiersz, rozprawka, itp.)
    • prezentacja multimedialna (15-20 slajdów) – rysunek z komentarzem pisanym na slajdzie
    • film (do 10 min)
    • reklama dotycząca tematu konkursu (różnego typu np. plakat, film itp)
    • własny wypiek’kremówek papieskich’
     Uwaga: realizacja filmu bądź reklamy filmowej może być zespołowa (do 3 osób)

4. Przebieg konkursu

A – do dnia 6 .03.2011 r należy zgłosić swój udział w konkursie:
drogą elektroniczną : lprastine@gmail.com
telefonicznie:
s. Mirosława +37060192501
osobiście – do ks. Franciszka bądź s. Mirosławy

B – do dnia 10.04.2011 należy złożyć konkursowe prace

C – dnia 30.04.2011 – w wigilię beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II –
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród (bardzo atrakcyjnych)
Mile widziane osoby, które chciałyby podzielić się świadectwem osobistych spotkań z Janem Pawłem II

Organizator konkursu:
Parafia Zwiast. NMP
ul. Bažnyčios 18
Lentvaris

PROGRAM SPOTKAŃ GRUP PARAFIALNYCH – 2010/2011

 • Siatkówka – piątek /17.30-19/ – W.Iljin. – sala gimnastyczna
 • Ringo – piątek /15.30-16.30/ – Robert – sala gimnastyczna
 • Koszykowka – czwartek /17-19/ – A. Trukszin – sala gimnastyczna
 • Chórek “Iskierki” – niedziela /14-16/ – Tanitka – duża sala
 • Tańce integracyjne – poniedziałek /17.30-19/ – Ernesta – duża sala
  CREDO – Środa /17-19/
 • OAZA – piątek/18-19/ – Ks. Franciszek – pokoik mł
 • Harcerstwo:

  Dziewcząt – sobota /15-16.30/ – Ela M. – duza sala
  Chłopców – piątek /16.30-18/ – Tomek M. – duża sala

 • Ministranci – niedziela /11.20-12.20/ – Marek, Robert – duża sala
 • Kandydaci do ministrantów – czwartek /15-17.30/ – S. Mirosława – pokoik mł.
 • Kółko teatralne:

  Grupa młodsza – UCIECHA – środa /15.30-16.30/ – s. Mirosława – duża sala
  Grupa starsza – ALWERNIA – sobota /18-20/ – s. Mirosława – duża sala

 • Schola “Pokój i Dobro” – piątek /19-20/ – Dianka J. – duża sala
 • Spotkania mlodzieżowe – niedziela /16-20/ – s. Mirosława – duża sala
 • Kościół domowy – środa /17.30 – 19/ – Zytka – pokoik mł.
Eiti prie įrankių juostos