Archyvas-Aktualijos

 

 

XIII Tarpparapijinės
Vaikų ir Jaunimo Sporto Varžybos
Lentvaris 2011 05 14

 

 

Mieli Draugai!
„iš visų jėgų stenkitės ugdyti:
širdį dorybėmis,
kūną pratimais,
protą mokslais“
kun. Stanislav Konarski

1. Varžybose gali dalyvauti tik parapijinės sporto komandos (privalomas klebono patvirtinimas).
2. Komandos dalyvių skaičius ribotas: 15 dalyvių ir globėjas.
3. Dalyviai rungsis tarpusavy pagal amžiaus kategorijas:
A – iki 1995 gim. m. (imtinai);
B – iki 1992 gim. m. (imtinai);
(reikalinga paso arba gimimo liudijimo kopija).
4. Kiekvieną parapiją gali atstovauti tik viena komanda.
5. Sporto rungtys:

Futbolas – Bern. A ir B
Krepšinis – Bern. A ir B
Tinklinis – Merg. A ir B
Ringo – Bern. A ir B Merg. A ir B
Šaškės – Bern. A ir B, Merg. A ir B
Estafetė berniukų ir mergaičių 4×250 – Bern. A ir B, Merg. A ir B
Stalo tenisas – Bern. A ir B, Merg. A ir B
Rutulio stūmimas – Bern. B ir Merg. B
Ėjimas 3000 m – Bern. A ir B
Ėjimas 1500 m – Merg. A ir B
Bėgimas 100 m – Bern. A ir B, Merg. A ir B
Bėgimas 400 m – Merg. A
Bėgimas 1000 m – Bern. A ir Merg. B
Bėgimas 3000 m – Bern. B

6. Kiekvienas dalyvis gali varžytis ne daugiau nei 3 rungtyse.
7. Visi dalyviai gali dalyvauti konkursuose:
dailės:
Tema: Jonas Paulius II – autoritetas vaikams ir jaunimui;
(piešinių technika pasirinktina;piešti galima tik varžybų metu;
dainų:
liaudies, estrados bei populiariosios ir religinės giesmės;
žinios apie Lietuvos Bažnyčią:
Tema: Šventojo Tėvo Jono Paulius II kelionė į Lietuvą;
religiniame:
Tema: Žinių apie Jono Pauliaus II gyvenimą konkursas;
artistiniame:
Tema: Mano mažoji Gimtinė (grupių pristatymas iki 15 min.).
8. Visos sporto, religinės bei kultūrinės varžybos vertinamos balais.
9. Trys geriausios komandos atstovaus Vilniaus Arkivyskupiją Tarptautinėse sporto Vaikų ir Jaunimo Varžybose Varšuvoje ir išvyks į 2 savaičių stovyklą Lenkijoje.
10. Parapijos iki 2011 m . balandžio 30 d. atsiunčia raštiškus, vardinius prašymus patvirtintus klebono ir gydytojo.
11. Norinčių dalyvauti varžybose komandų skaičius yra ribotas (15 grupių). Dalyvavimą lems užsiregistravimo data.
12. Dalyvavimo įmoka – 3 litai nuo asmens.
13. Užregistruotų komandų globėjų susitikimas – gegužės 06 d., 19 val. (dalyvavimas būtinas).
14. Visi dalyviai gaus atminimo diplomus, dovanėles ir apdovanojimus.
15. Varžybos prasidės 8.00 val. Šv. Mišiomis. Diplomų ir dovanų įteikimas bei varžybų pabaiga – apie 18.00 val.
16. Išsamesnė informacijas: www.parafiada2011.ucoz.org; e-mail: parafiada2011@gmail.com; anna.marylka@wp.pl; tel. 860452762; 864687450.

Varžybų organizatorius:
Lentvario Viešpaties Apreiškimo
Šv. M. Marijai Parapija
Pietų 28, Lentvaris

 

SANTO SUBITO
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M.Marijai parapijos konkursas
„JONAS PAULIUS II – DIEVO GAILESTINGUMO TARNAS”

 

Santo Subito… tai pašaukimas, kuriuo pirmieji krikščionys išreiškė savo įsitikinimus apie mirusio asmens šventumą.

Santo Subito… pakartotas Romoje šv. Petro aikštėje Dievo Tarno Jono Pauliaus II laidotuvių metu išreiškė Bažnyčios narių gilų įsitikinimą, kad amžių sandūroje šiai bendruomenei vadovavo šventas žmogus.

1. Įžanga

Konkurse kviečiame dalyvauti visus parapijiečius ir asmenis, kilusius iš mūsų parapijos. Dalyvaujančių amžius: nuo 6 iki 102 m.

2. Konkurso tikslas

– žinių apie Joną Paulių praplėtimas ir įtvirtinimas,
– tikėjimo pagilinimas ir krikščioniškų vertybių ugdymas remiantis Jono Pauliaus II mokymu.

3. Konkurso užduotys pagal dalyvių amžių:

I GRUPĖ
6-12 metų amžiaus dalyviai
žinių šaltinis:
Karolio Vojtylos vaikystė
pateikiamas konkursinis darbas:

    • Dailės darbelis (piešinys, plakatas, koliažas ir pan.)
    • Kryžiažodis (15 žodžių)

II GRUPĖ
13-16 metų amžiaus dalyviai
žinių šaltinis:
Jonas Paulius II ir šv. s.Faustina
pateikiamas konkursinis darbas:

    • Dailės darbelis (piešinys, plakatas, koliažas ir pan.)
    • Kryžiažodis (25 žodžių)
    • Sukurtas eilėraštis, daina
    • Rašinys (200žodžių)

III GRUPĖ
17-25 metų amžiaus dalyviai
žinių šaltinis:
Jono Pauliaus II maldos ir pasisakymai Dievo gailestingumo tema
pateikiamas konkursinis darbas:

    • Dailės darbelis (piešinys, plakatas, austinis ar siuvinėtas darbas, kilimas ir pan.)
    • Kryžiažodis (40 žodžių)
    • Sukurtas eilėraštis, daina
    • Rašinys (400žodžių)
    • Multimedinis pristatymas (15-20 skaidrių, – piešinys su tekstu ant skaidrių)
    • Filmas (iki 10 min)
    • Reklama atitinkanti konkurso temą ( pvz. plakatas, filmas ar pan.).
     Filmą ar filmuotą reklamą galima paruošti grupei žmonių (iki 3 asmenų)

IV GRUPĖ
26-102 metų amžiaus dalyviai
žinių šaltinis:
Dievo gailestingumas Jonas Pauliaus II mokyme
pateikiamas konkursinis darbas:

    • Dailės darbelis (piešinys, plakatas, austinis ar siuvinėtas darbas, kilimas ir pan.)
    • Kryžiažodis (60 žodžių)
    • Laisvas literatūrinis kūrinys ( eilėraštis, apsakymas, rašinys ir pan.)
    • Multimedinis pristatymas (15-20 skaidrių, – piešinys su komentaru ant skaidrių)
    • Filmas (iki 10 min)
    • Reklama atitinkanti konkurso temą ( pvz. plakatas, filmas ar pan.).
    • Naminiai kepiniai „popiežiaus pyragėliai“
     Filmą ar filmuotą reklamą galima paruošti grupei žmonių (iki 3 asmenų)

4. Konkurso eiga:

A – Iki 2011 m kovo 6 d. užsiregistruoti į konkursą:
elektroniniu būdu ir asmeniškai pas kun. Pranciškų

B – Iki balandžio 10 d. pateikti konkurso darbus

C – Konkurso rezultatų paskelbimas ir apdovanojimų įteikimas balandžio 30 d. parapijos namuose
( numatomi įspūdingi apdovanojimai)
Maloniai laukiame žmonių, kurie norėtų pasidalinti asmeninių susitikimų su Jonu Paulium II liudijimais

Konkurso organizatorius:
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč.M.Marijai parapija
Bažnyčios g. 18,
Lentvaris

 

 

ŠV. JONO PAULIAUS SALĖ

 

Savaitės diena Laikas Užsiėmimai Atsakingas vadovas
Pirmadienis 13.00-15.00 Pensininkų bendrija „Bočiai“ K.Užumeckienė
Pirmadienis 15.00-16.00 Tremtinių choras Barkovskij
Pirmadienis 16.00-17.30 VDC „Akimirka“ (teatro būrelis) Aliona, Aleksandras
Pirmadienis 17.30-19.00 Liturginiai šokiai Ernesta
Pirmadienis 19.00-21.00 Liaudiškų šokių grupė „Lendvarė“ R.Blikertienė
I,III mėn.antrad. 12.00-14.00 Pensininkų bendrija „Bočiai“ K.Užumeckienė
Antradienis 14.00-16.00 Bažnytinis suaug. lietuvių choras V.Trusevič
Antradienis 17.00-20.00 Bažnytinis suaug. lenkų choras V.Trusevič
Trečiadienis 15.30-16.30 Teatro ratelis s. Miroslawa
Trečiadienis 17.00-19.00 Liturginiai šokiai Ernesta
Trečiadienis 19.00-21.00 Liaudiškų šokių grupė „Lendvarė“ R.Blikertienė
Ketvirtadienis 14.30-18.00 VDC „Akimirka“ A.Daudienė
Ketvirtadienis 18.00-20.00 Integraciniai šokiaii Agata
Penktadienis 16.30-18.00 „Harcerstwo“ (vaikinai) M.Tomek
Penktadienis 18.00-20.00 Lenkų jaun.grupė „Ramybė ir gėris“ Diana J., Jula G.
Šeštadienis 15.00-16.30 „Harcerstwo“ (merginos) M.Ela
Šeštadienis 16.30-20.00 Jaunimo teatro ratelis s. Miroslava
Pirmas
mėnesio sekmadienis
11.00-12.30 Lenkų Pirmosios Komunijos vaikų
tėvų susitikimai
Kunigas
Pirmas
mėnesio sekmadienis
13.00-14.30 Lietuvių Pirmosios Komunijos
vaikų tėvų susitikimai
Kunigas
Sekmadienis 11.30-12.30 Ministrantai Robert, Marek
Sekmadienis 14.00-16.00 Lenkų vaikų choras „Iskierka“ J.Dagmara, Tanita
Sekmadienis
(1k.į mėn.)
15.00-20.00 Namų bažnyčia s.Miroslava
Sekmadienis (I,II,III) 17.00-20.00 Integraciniai šokiai Agata
Ketvirtas
mėnesio sekmadienis
16.00-20.00 Lenkų jaunimo susitikimas s. Miroslava
Eiti prie įrankių juostos