Apie mus

„VAIKŲ DIENOS CENTRAS „AKIMIRKA“

– tai Lentvario parapijos Caritas dalis, veikianti palaikoma Vilniaus arkivyskupijos Caritas (finansiškai bei metodiškai), teikianti socialinės rizikos grupės šeimų vaikams ir jų šeimų nariams socialines, ugdymo paslaugas, psichologinę, dvasinę bei materialinę pagalbą.

Vaikų dienos centrą lanko vaikai iš šeimų, turinčių mažesnes finansines galimybes ir išgyvenančių įvairius sunkumus. Centre stengiamasi užimti vaikus, yra siūlomas jiems turiningas, prasmingas laisvalaikis, atitraukiant juos iš beprasmio buvimo gatvėje. Vaikams organizuojami įvairūs pokalbiai, šventės, katechezė, dailė, teatro, choreografijos užsiėmimai, skatiname vaikus mokytis, ruošti namų darbus, ugdome kiekvienam žmogui gyvenimiškai svarbius buitinius, socialinius įgūdžius. Kaskart vaikai yra pamaitinami.

Per kelis VDC veiklos metus mūsų vaikai dalyvavo vasaros stovyklose Palangoje, Palūšėje (Ignalinos r.), Dalios km. (Vilniaus r.), pažintinėse ekskursijose į Kauną, Kernavę, Vilnių, Ignaliną, Zarasus, Čepkelių draustinį, Trakus, Trakų Vokę; lankėmės Vilniaus teatruose, kino teatruose; vyko įvairūs pažintiniai susitikimai su įdomiais, gabiais mūsų bendruomenės žmonėmis.

1116

Centro misija

suteikti pagalbą vaikams, paaugliams, jų šeimų nariams, išgyvenantiems įvairius sunkumus; padėti pažinti Dievo meilę, atrasti gėrį savo pačių gyvenime; supažindinti su krikščioniškomis gyvenimo vertybėmis bei skatinti nuolat jomis vadovautis.

Tikslas

– vaiko ir jo šeimos orumas

– krikščioniškų vertybių, gyvenimo įgūdžių ugdymas

Uždaviniai

– saviraiškos, savęs pažinimo, pasitikėjimo skatinimas

– materialinės paramos suteikimas

– turiningo vaikų laisvalaikio organizavimas

– socialinių bei buitinių vaikų įgūdžių lavinimas

– mokymosi motyvacijos didinimas

– užkirsti kelią galimiems nusikalstamumams

– skiepyti sveiką gyvenimo būdą

Istorija

Dienos centro veiklą paskatino Vilniaus Arkivyskupijos Caritas, 2006 metais pakvietęs Lentvario parapijos vaikus į VA Caritas organizuojamus renginius.

Taip 2006 metų pavasarį susibūrė Lentvario parapijos Caritas vaikų dienos centras, kurį pradžioje lankė nedidelis būrelis socialiai remtinų vaikų. Rudenį mūsų būrys jau tapo didesnis, vaikai atsivedė savo draugų, visi kartu sugalvojome dienos centrui pavadinimą „Akimirka“, nes tiek daug puikių akimirkų galime išgyventi būdami kartu su draugais. VA Caritas, Caritas Vaikų ir paauglių dienos centras „Vilties Angelas“ suteikė taip labai veiklos pradžioje reikalingą metodinę pagalbą, organizavo mokymus, padėjo ieškoti finansavimo, įtraukė mūsų dienos centro vaikus į savo vykdomus paramos projektus, stovyklas.

Laikui bėgant vis daugiau vaikų ateidavo į dienos centrą (šiuo metu centrą lanko 30 vaikų ir paauglių), reikėjo ir daugiau darbuotojų, finansinės bazės. Norėdami pagerinti paslaugų teikimą mūsų centre, pradėjome bendradarbiauti su kitais vaikų dienos centrais, įvairiomis organizacijomis, teikiančiomis panašias paslaugas. Pradėjome dalyvauti vaikų dienos centrų skelbiamuose konkursuose, rašėme projektus, gavome dalinį finansavimą iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (2007 m., 2008 m.), Trakų rajono savivaldybės (2008 m.). Taip pat mus rėmė atskiros organizacijos, paramos fondai, pavieniai aukotojai. Džiaugiamės, kad ir šiais nelengvais laikais yra geros, didelės širdies žmonių, galinčių ir norinčių remti mūsų karitatyvinę veiklą.

Ypatingai esame dėkingi už dienos centro veiklos nuolatinį palaikymą mūsų parapijos kunigams, kurie turi išskirtinę savybę mylėti ir globoti savo aplinkoje pačius mažiausius, labiausiai gyvenimo nuskriaustus žmones. Todėl vaikai su džiaugsmu ir dideliu noru ateina į dienos centrą; jie turi galimybę kitomis, krikščioniškomis akimis pažvelgti į gyvenimą, į kitą, gal kitokį žmogų. Vaikai savo kasdieninėse maldose, prie vaišių stalo, nuolat prisimena mūsų kunigus, visus geradarius, dėkoja Dievui ir Jiems.

Teikiamos paslaugos

Laisvalaikio užimtumas

Maitinimo organizavimas

Socialinis darbas su šeima

Pamokų ruoša

Socialinių įgūdžių ugdymas

Socialinės, psichologinės konsultacijos

Krikščioniškų vertybių ugdymas

Kūrybinis ugdymas

Dailės terapija

Materialinė parama

Kontaktai:

VDC vadovė Alina Daudienė

Tel. 8 699 68420

El.p. alina.daudiene@gmail.com

Bažnyčios g. 18

Lentvaris, LT-25117

Eiti prie įrankių juostos