APOSTOLSKIE DZIELO POMOCY DLA CZYŚĆCA ADPC

Jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Jego członkiem może zostać każdy praktykujący katolik, który pragnie pomagać zmarłym cierpiącym w czyśćcu przez dostępne dla siebie środki jak modlitwę, ofiarę, post, jałmużnę, dobre uczynki.

„Święta i zbawienna jest myśl

modlić się za umarłych,

aby byli od grzechów uwolnieni.“

(2 Mch 12,46)

Od 2007 roku istnieje ADPC w naszej parafii. Animatorką modlitewnej grupy ADPC jest pani Irena Sidorczuk. Jak powstało ADPC w naszej parafii, co czynimy by mogli pomóc duszom w czyśćcu cierpiącym, jak włączyć się do ADPC? O wszystkim tym możno dowiedziać się przy spotkaniu. Osoby, które pragną włączyć się do ADPC wypelniają i osobiście podpisują tzw. kartę członka, a następnie pszekazują ją do Centrum ADPC. Karta członka można nabyć u animatorki grupy pani Ireny Sidorczyk, Nr. Tel. +37069805945.

Potwierdzeniem przyjęcia do ADPC jest „Pamiątka“ z Aktem codziennego zaofiarowania, którą otrzymuje każdy członek z Centrum ADPC lub od animatora/ki.

1118Akt codziennego zaofiarowania za konających i zmarłych

Panie Jezu, Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową ofiaruję Ci przez ręce Matki Niepokalianej, moje modlitwy i prace, radości, trudy i cierpienia w intencji konających i zmarłych poddanych oczyszczeniu, błagając Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Przynależność do ADPC nie nakłada na jego członków jakichś dodatkowych trudnych zobowiązań oprócz tych, jakie wynikają z powołania chrześcijańskiego. Żadna również z modlitw nie obowiązuje pod grzechem.

W jaki sposób i w jakim stopniu będziemy okazywać pomoc naszym braciom, będącym na drodze oczyszczenia, decyduje miłość. To ona, bowiem skłania nas do podejmowania modlitwy i spełniania konkretnych uczynków miłośći z myślą o tych, którzy sobie sami już pomóc nie mogą.

Dokładniejsze informacje o ADPC można uzyskać, pisząc na adres:

ADPC przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych

ul. Poprzeczna 1

05-070 Sulejówek, e-mail:adpc@wp.pl

www.wspomozycielki

Przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych jest Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca e-mail:mdpcanna@wp.pl

www.katecheza.info/zycie/0.html

Eiti prie įrankių juostos