Bendradarbiavimo partneriai, rėmėjai

 • Trakų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
  • Pasikeitimas informacija apie socialinės rizikos šeimų vaikus
  • Informavimas apie socialinės paramos bei socialinių paslaugų įstatymus, jų pasikeitimus
  • Dalyvavimas bendruose renginiuose, seminaruose, projektuose
  • Dalinis vaikų dienos centro veiklos finansavimas
 • Trakų rajono savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnyba
  • Pasikeitimas informacija apie socialinės rizikos šeimų vaikus
  • Informavimas apie vaikų teisių apsaugos, globos įstatymus, jų pasikeitimus
  • Dalyvavimas bendruose renginiuose, projektuose
 • Vilniaus arkivyskupijos Caritas
  • Vaikų dienos centro veiklos finansinis išlaikymas
  • Metodinės pagalbos teikimas, įvairių mokymų, seminarų, rekolekcijų organizavimas centro darbuotojams
  • VDC darbuotojų komandos formavimas (įdarbinimas, savanoriai, jų apmokymai)
  • Pagalba ruošiant ir vykdant projektus
 • VA Caritas vaikų ir paauglių dienos centras „Vilties Angelas“
  • Suteikia metodinę pagalbą, organizuoja mokymus centro darbuotojams
  • Padeda ieškoti finansavimo
  • Kviečia vaikus ir paauglius į bendrus renginius, išvykas, vasaros stovyklas
  • Dalyvaujame „Vilties Angelo“ organizuojamuose paramos projektuose
 • Vilniaus Kunigų Seminarija
  • Priima mūsų dienos centro paauglius kartu su VDC „Vilties Angelas“ paaugliais į seminarijos sporto salę (vykstame kartą per mėn.)
  • Skiria klierikus kaip savanorius darbui su vaikais vasaros stovyklų metu
 • Trakų rajono kultūros rūmų Lentvario filialas
  • Bendradarbiavimas organizuojant miesto renginius
  • VDC dalyvavimas Lentvario jaunimo centro renginiuose, projektuose
  • Dalyvavimas vaikų dienos centro renginiuose
 • Lentvario gimnazijos tikybos būrelis „Jaunieji piligrimai“
  • Bendradarbiavimas organizuojant renginius parapijos vienišiems, pagyvenusiems žmonėms
  • Dalyvavimas vaikų dienos centro renginiuose
 • Lentvario policijos nuovada, nepilnamečių reikalų inspekcija
  • Pasikeitimas informacija apie socialinės rizikos šeimų vaikus
  • Dalyvavimas bendruose renginiuose, projektuose
  • Bendradarbiavimas vykdant prevencinį darbą su vaikais
  • Dalyvavimas vaikų dienos centro renginiuose
 • Lentvario mokyklų socialiniai pedagogai, mokytojai
  • Pasikeitimas informacija apie socialinės rizikos šeimų vaikus
  • Bendradarbiavimas vykdant prevencinį darbą su vaikais
  • Dalyvavimas vaikų dienos centro renginiuose

„Mes negalime daryti didžių dalykų.

Mes tegalime daryti mažus dalykus su didele meile“.

Motina Teresė

Mūsų rėmėjai

Trakų rajono savivaldybė

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Vilniaus Caritas Vaikų ir paauglių dienos centras „Vilties Angelas“

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, JAV

Toronto Prisikėlimo parapija, Kanada

Labdaros paramos fondas „Maisto bankas“

UAB „Svarita“

Lentvario bendruomenė

Privatūs rėmėjai

Eiti prie įrankių juostos