BENDRIJA „BOČIAI“

Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) „Bočiai“ Lentvario bendrija įsteigta 2008 m. kovo 31 d. Bendrija vienija pensinio ir priešpensinio amžiaus asmenis, siekiančius pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybės gerinimo ir geresnio savo interesų atstovavimo. Tai nepolitinė visuomeninė organizacija, savo veiklą grindžianti jos narių iniciatyva ir galimybėmis.

Lentvario bendrijos pagrindiniai tikslai:

  • atstovauti pensinio amžiaus žmonių ekonominius, socialinius, kultūrinius interesus;
  • organizuoti diskusijas, kursus, paskaitas;
  • teikti informaciją apie pagyvenusių žmonių padėtį bei reikalus Lietuvoje ir pasaulyje;
  • teikti savo nariams mokymo paslaugas;
  • organizuoti pagyvenusių žmonių meninės saviveiklos veiklą, propaguoti klubinius užsiėmimus pagal pomėgius,
  • skatinti savišvietą, sveiką gyvenseną,
  • plėtoti savitarpio pagalbą, šalpą, globą ir labdarą,
  • palaikyti ir diegti tautines kultūrines tradicijas, bendrauti su kitomis pensininkų organizacijomis.

Bendrijos nariu gali tapti kiekvienas pensininkas, kreipęsis su rašytiniu prašymu į bendrijos valdybą, pripažįstantis LPS „Bočiai“ Lentvario bendrijos įstatų keliamus tikslus bei įsipareigoja būti lojaliu nepriklausomai demokratinei Lietuvos valstybei.

Bendrijos pirmininkė Kristina Užumeckienė.

Tel. {8 528} 28 113

El.p. lbociukai@gmail.com

Eiti prie įrankių juostos