FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ „CECYLIADA”

117

Landwarów już od 6 lat stał się miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zjeżdżają się z całej Wileńszczyzny, aby uczestniczyć w kolejnych edycjach Festiwalu Piosenki Religijnej CECYLIADA, który z każdym rokiem gromadzi coraz więcej uczestników.

223Biorą w nim wszyscy udział począwszy od dzieci, a skończywszy na dorosłych. Do cieszących się pełnym zdrowiem dołączyli od kilku lat niesprawni umysłowo i fizycznie z Niemenczyna.

W parafiach naszej Diecezji jest wiele scholi dziecięcych i młodzieżowych, które chcą i lubią śpiewać na chwałę Pana. Mają one jednak niewiele okazji do tego, by spotkać się razem, by pokazać się. Do takich wniosków w 2003 roku doszli członkowie Klubu PAX. Po skonsultowaniu tego pomysłu z ks. Proboszczem Tadeuszem i po jego akceptacji przystąpiono do działania. W bardzo krótkim czasie zorganizowano środki finansowe na nagrody, pamiątki – statuetkę, dyplomy itd., wypożyczono aparaturę ze Szkoły Polskiej im H. Sienkiewicza i 22 listopada /na wspomnienie św. Cecylii/ 2004 roku odbył się Pierwszy Festiwal. Udział wzięło ponad 350 uczestników – 19 zespołów z różnych parafii Wileńszczyzny.

Patronką muzyki i piosenki kościelnej jest św. Cecylia, stąd nazwa festiwalu.

Drugim Patronem festiwalu obrano Sługę Bożego Jana Pawła II – który tak bardzo kochał młodzieżowe śpiewy religijne. Jego ulubiona piosenka „Barka“ stała się też hymnem Cecyliady.

33

Z wdzięcznością Janowi Pawłowi II „śpiewajmy pieśń nową, dobrze […], a głośno“ na każdym Festiwalu „Cecyliada“.

Od początku, organizatorom przyświecała myśl by celem festiwalu było nie tylko popularyzowanie piosenki religijnej, ale też integracja dzieci i młodzieży parafialnej z różnych środowisk i narodowości. Na festiwalu oprócz występów był czas na świadectwa wiary, konkursy papieskie, rozmowy i dyskusje w kawiarence festiwalowej.

Zainteresowanie festiwalem, zdaniem organizatorów, przeszło wszelkie oczekiwania. Uczestnicy byli zgodni, co do tego, że niewątpliwie Cecyliada stanie się w przyszłości tak samo czekaną i prestiżową imprezą, jaką jest Parafiada.

I tak się stało. Festiwal Piosenki Religijnej w Landwarowie jest, więc świętem ludzi młodych. świadectwem działalności młodzieży różnych naszych parafii. Jest czasem uwielbienia Boga przez śpiew, zabawę i wspólną modlitwę. Radość, która wyśpiewywana jest przez wykonawców udziela się wszystkim słuchaczom, co sprawia, że festiwal jest czasem optymizmu i pokoju.

„Świętość nie musi być nudna“ – rozradowana festiwalowa młodzież jest tego świadectwem.

4455

Eiti prie įrankių juostos