GYVOJO ROŽINIO GRUPĖ

Iki 1994 m parapijiečiai patys savarankiškai kalbėjo Rožinį. Nuo 1994 metų parapijoje susibūrė „Gyvojo rožinio“ grupė, kurią tuo metu sudarė 75 žmonės.

Šiuo metu mūsų grupę sudaro 7 „Rožės“, kurios jungia 140 žmonių. Meldžiamės ne tik bendromis bažnyčios intencijomis, bet ir intencijomis, kurias pasiūlo patys žmonės. Džiaugiamės galėdami kartu melstis, nes Jėzus mus moko, kad ten, kur du ar trys žmonės susirinks Jėzaus vardu, ir Jis bus jų tarpe.

Norinčius kartu melstis ir kartu jausti Jėzaus artumą, kviečiame jungtis į „Gyvojo rožinio“ grupę.

Rožinio intencijos yra keičiamos kas mėnesį su šv. Mišiomis už „Gyvojo Rožinio“ narius bei jų šeimas. Taip pat mirus vienam iš grupės narių, prie mirusio meldžiamės už jį Rožinio malda. Antrą mėnesį po jo mirties yra aukojamos šv. Mišios už mirusį.

Gyvojo rožinio vadovė Zofija Aliukonienė

Eiti prie įrankių juostos