Harcerstwo

Rozejrzyj się wokół i naucz się rozumieć różnorodne piękno świata,
porządek natury, wszystko to, co Bóg nam oferuje.
Szybko zrozumiesz, jakie wartości w życiu mają rzeczywisty i
nieprzemijający sens.

Robert Baden-Powell


Harcerstwo – to organizacja młodzieżowa, powstała z międzywojennych czasów, rozpowszechniona po całym świecie, która kształci młodzież poprzez służbę Bogu, Ojczyźnie i bliźniemu. W Polsce, Australii, Kanada, Argentyna, na Białorusi i wielu innych państwach ta organizacja jest bardzo szeroka. W Litwie także jest harcerstwo, którym dowodzi organizacja ZHP na Litwie. Ta organizacja składa się z mniejszych jednostek, zwanych drużynami. Jedną z tych jednostek jest nasz samodzielny zastęp w Landwarowie.

Zastęp „Wiatry z Niebios” powstał 21 lutego 2009 roku. Zastęp działa przy parafii ZNMP w Landwarowie. W danej chwili zastęp liczy (6+1) osób wraz z zastępowym w częsci męskiej i (7+1) osób wraz z zastępową w części żeńskiej. Osoby są kształcone w stronę terenoznawczą i religijną. Młodzież lubi różne gry terenowe. Kolektyw jest koleżeński, co bardzo pomaga w stosunkach wewnątrz zastępu.

Nazwa „Wiatry z Niebios” została wybrana z dwóch względów:

  1. „Wiatry” odnosi się do przyszłej nazwy drużyny „Zorza”;
  2. „Z Niebios” odnosi się do tego, że zastęp jest przy parafii, służy parafii, ma niejako wymiar religijny.

Celem naszej drużyny odrodzenie drużyny „Zorza”, która działała w Landwarowie przed 20 laty. Mamy świadka ówczesnej „Zorzy”- harcerkę, która jest mamą jednej dziewczyn z części żeńskiej.

Działalność zastępu jest bardzo różnorodna. Prawie co miesiąc zastęp wybiera się na wyjazdy (tzw. biwaki – trzy dniowy obóz). To bardzo urozmaica życie harcerskie, bo na biwakach są kominki, gry terenowe, zabawy, które nie stwarzają rutyny. Wycieczki do lasu, gdzie mamy zbiórki oraz różnorodne zajęcia.

Najciekawsze w życiu harcerskim są 2 okresy: zima i lato.

Lato jest ważne tym, że harcerze wyjeżdżają z namiotami do lasu na 2 tygodnie. Tam buduje się obóz: buduje się kuchnię, stołówkę, każdy harcerz stwarza sobie prycz (tzw. łóżko). Ważne jest to, by przycz był bardzo mocny, bo często zdarza się, że osoba wieczorem słodko zasypia na pryczu, a z rana obudza się na ziemi, bo linka się rozwiązałą.

Zimą odbywa się inna akcja: obóz zimowy. On odbywa się w jakiejkolwiek miejscowości, w szkole. Pryorytety zimowiska są podobne do obozu letniego: gry terenowe, kominki, gry nocne, alarmy i temu podobne, tylko szkoda że okres trwania zimowiska jest w dwa razy krótszy od obozu.

Po za biwakami i obozami jest wiele innych wyjazdów jak za granicę, tak i po Litwie, ale o tym będzie się mówiło na zbiórkach harcerskich, które się odbywają czwartkami o godzinie 15 dla chłopców i o godzinie 16 dla dziewczyn. Zbiórki nie są nudne, są rozmaite, rozrywkowe, naukowe czy po prostu wybieramy się na grę terenową. Zapraszamy wszystkich w wieku od 12 lat (czyli od 6 klasy).

Czekamy, aż się spotkamy w ten czwartek.


Kontaktowe dane:

Tomasz Maconko
Email: tomasmaconko@gmail.com


Elżbieta Maconko
Email: macone4ka@gmail.com

Eiti prie įrankių juostos