KRĄG BIBLIJNY

1111

Spotkania: sobota o godz. 18:00

Owocem udziału naszej młodzieży w Konkursie Biblijnym w Zielonej Górze

jest powstanie Wspólnoty Parafialnej jaką jest Krąg Biblijny.

  • Wspólnota liczy około 10 osób
  • Opiekunem grupy jest s. Mirosława
  • Na spotkaniach pragniemy przez lekturę i rozważania Pisma Świętego

pogłębiać i lepiej poznawać Słowo Boże

by bardziej owocnie uczestniczyć we Mszy świętej niedzielnej

by rozwiązywać problemy współczesności w świetle Słów Pisma świętego,

by umacniać się duchowo

by ciągle wzrastać w służbie Bogu i bliźnim.

· Działalność tej grupy nie ogranicza się do poznawania Pisma Św., ale wszyscy czynnie angażują się w życie religijne Parafii, podejmując różne inicjatywy, mające na celu budowanie jedności wśród ludzi różnych pokoleń.

333

Eiti prie įrankių juostos