Kunigai

Kleb. teol. lic. kun. Gintaras Petronis (gim. 1960 05 05, kunigu įšventintas 1986 06 01 Kauno Arkikatedroje Bazilikoje, parapijoje nuo 2010 08 24) mob. tel +370 698 22652

Rez. teol. lic. kun. Rimgaudas Šiūlys (gim. 1975 05 31, kunigu įšventintas 2000 10 07 Vilniaus Arkikatedroje, parapijoje nuo 2020 10 08) mob. tel. +370 601 15 955

Straipsniai

Virusas, griaunantis vienybę – Atsisiųsti

Biblijos žmogus kančios akivaizdoje – Atsisiųsti

Meilė, santuoka ir Biblija – Atsisiųsti

Gyvybė vardu „žmogus“ – Atsisiųsti

Gerbk motina! – Atsisiųsti

Gerbk tėva! – Atsisiųsti

Biblijos žmogus mirties akivaizdoje! – Atsisiųsti

Skirtingumas – egzistencijos pagrindas – Atsisiųsti

Švesti šventes pagal Biblija – Atsisiųsti

Biblija apie skyrybas – Atsisiųsti

Biblija apie pašaukimą – Atsisiųsti

Apie nuodėmes patriotizmui Biblijoje – Atsisiųsti

Biblijos Dievas: tarp meilės gyvybei ir smurto – Atsisiųsti

Biblija apie Dievo ir žmonių šventumą – Atsisiųsti

Biblija apie magiją ir burtus – Atsisiųsti

Dievo gerumas ir/ar labdara – Atsisiųsti

Eiti prie įrankių juostos