Kunigai

Kleb. teol. lic. kun. Gintaras Petronis (gim. 1960 05 05, kunigu įšventintas 1986 06 01 Kauno Arkikatedroje Bazilikoje, parapijoje nuo 2010 08 24) mob. tel +370 698 22652

Vik. kun. Jonas Naujokaitis (gim. 1983 02 19, kunigu įšventintas 2011 05 14 Vilniaus Arkikatedroje, parapijoje nuo 2017 08 01) mob. tel. 866 30 30 60

Straipsniai

Virusas, griaunantis vienybę – Atsisiųsti

Biblijos žmogus kančios akivaizdoje – Atsisiųsti

Meilė, santuoka ir Biblija – Atsisiųsti

Gyvybė vardu „žmogus“ – Atsisiųsti

Gerbk motina! – Atsisiųsti

Gerbk tėva! – Atsisiųsti

Biblijos žmogus mirties akivaizdoje! – Atsisiųsti

Skirtingumas – egzistencijos pagrindas – Atsisiųsti

Švesti šventes pagal Biblija – Atsisiųsti

Biblija apie skyrybas – Atsisiųsti

Biblija apie pašaukimą – Atsisiųsti

Apie nuodėmes patriotizmui Biblijoje – Atsisiųsti

Biblijos Dievas: tarp meilės gyvybei ir smurto – Atsisiųsti

Biblija apie Dievo ir žmonių šventumą – Atsisiųsti

Biblija apie magiją ir burtus – Atsisiųsti

Dievo gerumas ir/ar labdara – Atsisiųsti

Eiti prie įrankių juostos