Laidojimas ir pašarvojimas Lentvario parapijos namuose

  • Lentvario parapijoje yra parapijiniai laidojimo namai (tai ne privati Lentvaryje veikianti laidojimo firma “Ligamis”). Turime dvi šarvojimo sales, laidotuvių reikmenų parduotuvę, kurioje galima nupirkti net ir karstą. Visą parą galima skambinti Lentvario parapijos laidotuvių namų administratoriui Arnoldui Bogdevič mob. tel. 8 678 47836 arba Edvardui Žoštautui mob. tel. 8 652 99452, www.kremavimas.lt.
  • “Carito” vadovė Janina Bogdevič mob. tel. 8 652 05502.
  • Dėl katafalko skambinti Edvardui Žoštautui mob. tel. 8 652 99452.
  • Dėl laidotuvių gedulingų šv. Mišių ir pačių laidotuvių reikėtų susitarti su kunigu bažnyčios zakristijoje arba parapijos raštinėje. Jei velionis iš kitos parapijos, reikalingas tos parapijos klebono leidimas laidoti už parapijos ribų.
Eiti prie įrankių juostos