LENTVARIO PARAPIJOS SPORTO IR LAISVALAIKIO KLUBAS „PAX”

paxLentvario parapijos klubas „PAX“ aktyviai veikia jau 15 metų. Jo veikla – tai popamokinis vaikų ir jaunimo laisvalaikio organizavimas. Klubas organizuoja daugybę sporto, kultūrinių, religinių renginių jaunimui ir su jaunimo pagalba. Reikšmingiausi renginiai tai:

– Vilniaus Arkivyskupijos parapijų vaikų ir jaunimo sporto žaidynės

– Religinių giesmių Festivalis„CECYLIADA“

– Parapijos Šeimos Šventė„FAMILIADA“

Šiuo metu mūsų klube yra trys sporto sekcijos:

– merginų ir vaikinų krepšinis

– merginų ir vaikinų ringo

– merginų ir vaikinų stalo tenisas

Pagrindinė jaunų žmonių problema: gebėjimų bei sąlygų turiningai leisti laisvalaikį stoka. Todėl daugelis jaunų žmonių pasirenka lengvesnį „gatvės pramogų“ kelią (narkotikai, alkoholis, muštynės, sektos) arba bereikšmį sėdėjimą prie televizoriaus ar kompiuterio. Mūsų jaunimas daugelių atvejų yra iš ne pilnų šeimų, kurių problema tai alkoholizmas, demoralizavimas, sunkios materialinės bei socialinės gyvenimo sąlygos.

Su meile ištiesta pagalbos ranka, nuoširdus bendravimas padeda jaunimui aktyviai dalyvauti įvairiuose renginiuose, projektuose ar kitose ambicingos asmenybės formavimo formose.

Ši plati Klubo veikla reikalauja didžiulių finansinių išlaidų.

Todėl, jei gali, padėk mums!

Laukiame bet kokios paramos!!!

1% mokesčių

PARAPIJOS SPORTO IR LAISVALAIKIO KLUBUI „PAX“

SĄSKAITOS NR: LT65 7300 0100 7700 0784
REGISTRACIJOS KODAS: 181684315

Pagrindiniai duomenys apie organizaciją

Klubo pavadinimas:

LENTVARIO PARAPIJOS SPORTO IR LAISVALAIKIO KLUBAS „PAX“

Adresas: Pietų 28, 4200 Lentvaris, Trakų r., Lietuvos Respublika

Telefonas, e-paštas: 0037052829719 , lkpax@mail.ru

Klubo valdyba:

– pirmininkė: Natalia Stasiulevič

– s Mirosława Kozioł; tel. 8 528 29 720; anna.marylka@wp.pl

Klubo veiklos tikslai:

1. Skiepyti ir puoselėti sveikos gyvensenos įgūdžius, propaguoti kūno kultūrą ir sportą Lentvaryje

2. Organizuoti sporto, pramoginius bei kultūrinius renginius.

3. Vykdydamas pagrindinius uždavinius klubas atlieka šias funkcijas:

– organizuoja varžybas, turnyrus bei kitus pramoginius ir kultūrinius renginius;

– klubo nariams organizuoja išvykas į gamtą, pažintines keliones bei kitus laisvalaikio praleidimo būdus;

– klubo nariams padeda pasiruošti bei dalyvauti įvairiose sporto varžybose;

– gina narių teises;

– tvarko klubo finansus.

Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais.

Eiti prie įrankių juostos