Naujienos

  • Trakų rajone vykdoma bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra

    Trakų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Trakų rajone“. Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. Šis projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija ir Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centru.

    Trakų rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, labai trūksta bendruomeninių paslaugų šeimai ir vaikams. Tėvų netekę vaikai, kurių globoti nenori giminaičiai, gyvena globos institucijose. Tokiose institucijose užaugę ir sulaukę pilnametystės vaikai nemoka gyventi savarankiškai, nes įgyja per mažai socialinių įgūdžių. Trakų rajone nėra pakankamai globėjų, kurie galėtų globoti visus vaikų globos namuose augančius vaikus ir sukurti jiems tinkamas bei pilnavertes sąlygas augti šeimose. Todėl projekto metu planuojama pirkti vieną gyvenamą namą Trakų rajone (Lentvario mieste), pritaikyti jį šeimai artimos aplinkos bendruomeninių vaikų globos namų sukūrimui ir apgyvendinti jame iki 8 vaikų iš Lentvario kompleksinių paslaugų šeimos centro. Gyvenamąjį namą planuojama pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, taip pat įsigyti reikiamus baldus ir įrangą. Vaikams bus sukurta stabili, šeimai artima aplinka, keičianti vaikų emocijas, psichologinę būseną. Globotiniai gyvens saugiai, šiltai, mokysis taupyti, rūpintis buitimi, gyventi mažoje bendruomenėje. Ir taip jie turės galimybę įsilieti į visuomenę, mokytis atsakomybės bei savarankiškumo.

    Taip pat šiuo metu Trakų rajono savivaldybės teritorijoje veikia 6 vaikų dienos centrai, kuriuos lanko 130 vaikų. Tačiau tokio tipo paslaugų paklausa yra gerokai didesnė, bet, dėl tinkamų patalpų trūkumo, įstaigos daugiau vaikų priimti negali. Todėl projekto metu planuojama praplėsti Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos ,,Carito“ vaikų dienos centro ,,Akimirka“ patalpas ir taip sudaryti galimybę papildomiems 10 vaikų lankytis centre. Vaikų dienos centro patalpas planuojama pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, taip pat įsigyti reikiamus baldus ir įrangą. Vaikų dienos centro paslaugas gaunančių vaikų skaičius padidės nuo 33 iki 43 vaikų. Čia jiems bus teikiamas maitinimas, organizuojamas prasmingas laisvalaikis, vaikams bus padedama paruošti namų darbus, įgyti socialinius ir buitinius įgūdžius

    Bendra „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Trakų rajone“ vertė siekia 183 682,00 EUR. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Eiti prie įrankių juostos