Lietuva, gimtine mano…

Lietuva, gimtine mano…


Mūsų vienuolija nuo pat savo veiklos pradžios yra susieta su dabartine Rytų teritorija.

Motina steigėja, Dievo tarnaitė Marija Vitkovska gimė Baltarusijoje, pirmus šventus sakramentus priėmė Vilniuje: buvo pakrikštyta Visų Šventųjų bažnyčioje, o Sutvirtinimą gavo – šv. Jono bažnyčioje. Motina Marylė Vilniuje bei apylinkėse steigė pirmas vienuolijas. Iki 1946m. seserys vienuolės dirbo Lentvaryje bei Paluknyje.

Vietinio kunigo klebono Kazimiero Kulako dėka po 45 metų pertraukos, 1992 metais Jėzaus vardo seserų vienuolija sugrįžo į Lietuvą. Šį kartą tik į Lentvarį.

Šiuo metu Lentvaryje gyvename trys seserys vienuolės: Lucyna ir Agnieška yra katechetės, o Halina rūpinasi namų ūkiu. Darbuojamės trijose Trakų rajono mokyklose: Paluknio, Trakų ir Lentvario.

Be darbo mokyklose užsiimame parapijine veikla: ruošiame vaikus ir jaunimą šventų sakramentų priėmimui, globojame bei ruošiame parapijines grupes, teikiame pagalbą kunigams, ruošiant įvairias šventes, puošiame bažnyčią, organizuojame piligrimines keliones ir vaikų ir jaunimo poilsį.

Eiti prie įrankių juostos