LIGONIŲ PATEPIMAS

Ligonių patepimo sakramentas suteikia ypatingą malonę krikščioniui, kurį slegia sunki liga ar senatvė.

Tinkamas metas Šventajam patepimui priimti tikrai esti atėjęs, kai tikintysis dėl ligos ar senatvės atsiduria mirties pavojuje.

Kiekvieną kartą sunkiai susirgęs krikščionis gali priimti Šventąjį patepimą; jį galima pakartoti ligai pasunkėjus.

Ligonių patepimo sakramentą gali teikti vien tik kunigai ir vyskupai; sakramento apeigose jie vartoja vyskupo, o jeigu reikia, ir paties teikėjo pašventintą aliejų.

Esminė šio sakramento apeiga yra ligonio kaktos ir rankų (pagal Romos apeigas) arba kitų kūno dalių (pagal Rytų apeigas) patepimas; jį palydi sakramentą teikiančio kunigo malda, kuria prašoma ypatingos šio sakramento malonės.

Ligonių patepimo sakramento ypatingos malonės vaisiai yra:

– ligonio suvienijimas su Kristaus kančia jo paties ir visos Bažnyčios labui;

– paguoda, ramybė ir drąsa krikščioniškai iškęsti ligos ar senatvės kentėjimus;

– nuodėmių atleidimas, jei ligonis jo negalėjo gauti Atgailos sakramentu;

– sveikatos atgavimas, jeigu tai naudinga sielos išganymui;

– parengimas pereiti į amžinąjį gyvenimą. (KBK 1528 – 1532)

Mūsų parapijoje:

  • Ligoniai lankomi prieš Kalėdas ir Velykas savo namuose
  • Esant būtinybei dėl šio Sakramento suteikimo prašome kreiptis dienos metu
Eiti prie įrankių juostos