Litwo, Ojczyzno moja…

Litwo, Ojczyzno moja…


Zgromadzenie nasze od początku swego istnienia związane jest z terenami „dzisiejszego wschodu”. Matka Założycielka, Sługa Boża Maria Witkowska urodzona na Białorusi, pierwsze sakramenty święte przyjęła w Wilnie: sakrament chrztu w kościele Wszystkich Świętych a sakrament bierzmowania w kościele Świętego Jana. W Wilnie i jego okolicach Matka Maryla zakładała nasze pierwsze domy zakonne. Najdłużej, bo do 1946 r. siostry pracowały w Polukni i Landwarowie. Dzięki staraniom ówczesnego miejscowego księdza proboszcza Kazimierza Kułaka, po 45 latach nieobecności, w 1992 r Siostry Imienia Jezus powróciły na Litwę.Tym razėm tyko do Landwarowa. Obecnie wspólnota nasza liczy trzy siostry: dwie katechetki i jedna siostra prowadząca gospodarstwo domowe. Pracujemy w trzech szkołach rejonu trockiego: Połukni, Trokach i Landwarowie. Oprócz pracy katechetycznej w szkole włączamy się w różne prace przy kościele: przygotowujemy dzieci i młodzież do sakramentów świętych, opiekujemy się parafialnymi grupami dziecięcymi,młodzieżowymi i osób dorosłych; wspomagamy miejscowych księży w przygotowywaniu uroczystości parafialnych, dbamy o wystrój kościoła, pomagamy w organizowaniu pielgrzymek i wypoczynku dzieci i młodzieży.

Eiti prie įrankių juostos