Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży w Warszawie

113

Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży w Warszawie –

to impreza, która jest największym europejskim wydarzeniem o charakterze sportowym, kulturalnym i religijnym, odbywa się na obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Parafiada ma charakter tradycyjny. Organizatorzy, Zakon Pijarów, dbają nie tylko o ciało młodych ludzi, ale starają się również rozwijać ich ducha. Impreza prowadzona jest, zatem w oparciu o wydarzenia na stadionie, w teatrze oraz świątyni. Jak mówią młodzi ludzie, pomysł Parafiady jest niezwykle trafiony, bo przygotowany program obejmuje całego człowieka. Gdy akcentuje się tylko sport, a w samym sportowcu nie rośnie człowiek, to pojawiają się zachowania nie fair-play, tymczasem na Parafiadzie ogarnia się całego człowieka, który ma być piękny i sprawny

221

„Stadion“ na Parafiadzie to oczywiście rywalizacja sportowa i to aż w 15. dyscyplinach.

Aby uczestniczyć w Parafiadzie Międzynarodowej w Warszawie, trzeba być aktywnym przez cały rok w swojej parafii, bowiem uczestnictwo w Parafiadzie to nagroda za systematyczność. Według organizatorów, każdego roku chętnych do wzięcia udziału w zawodach jest więcej niż można przyjąć.

„Teatr“ na Parafiadzie to konkursy plastyczne, muzyczne, prezentacje folkloru małych ojczyzn i testy z wiedzy m.in. biblijno-liturgicznej, historycznej i geograficznej oraz imprezy kulturalne.

Jako że Parafiada ma charakter międzynarodowy, nie zapomniano o wieczorze wielokulturowym „Zjednoczeni w różnorodności“, podczas którego międzynarodowe reprezentacje przybliżają kulturę swoich krajów.

„Świątynia“ – trzecia część parafiadowej triady – to przede wszystkim wspólna modlitwa. Dzień rozpoczyna się od modlitwy brewiarzowej, po której wszyscy uczestniczą we Mszy św. Poszczególne ekipy przygotowują oprawę liturgiczną, kolejni księża przewodniczą modlitwie, inni zaś głoszą Słowo Boże. W ciągu dnia nie brakuje modlitwy czy adoracji Najświętszego Sakramentu. Każdy dzień kończy się również wspólną modlitwą i Apelem Jasnogórskim. „Nie przeraża nas modlitwa, która jest częścią Parafiady“ – powiedziała jedna z uczestniczek. „To forma odnowienia siebie, zaś Msze św. mają nieco inną oprawę niż parafialne nabożeństwa, więcej śpiewamy, jest to bardziej interesujące“ – stwierdziła. Organizatorzy przygotowują nawet specjalny namiot adoracji, w którym w ciągu dnia odbywa się modlitwa i czytanie Pisma Świętego. Jest też okazja do spowiedzi i to nie tylko przed Mszą św., zaś każdy z uczestników otrzymuje egzemplarz Nowego Testamentu.

Każda „parafiadowa grupa“ musi mieć swojego opiekuna. Zatem, aby i nieco starszym się nie nudziło, także dla nich przygotowuje się zmagania sportowe. Pewien kapłan-opiekun, który kiedyś był sportowcem dodał, że sport daje młodym ogromną radość, pomaga budować plany na przyszłość. „Michel Platini, obecnie szef Europejskiej Unii Piłkarskiej, zaczynał w parafialnym klubie sportowym“ – przypomniał.

Rywalizacja parafiadowa jest dobra, bo młodzi chcą być lepsi niż byli rok czy dwa lata temu. Przyglądają się swoim koleżankom i kolegom i porównują się, starają się po powrocie do domów jeszcze bardziej nad sobą pracować, i to nie tylko nad osiągnięciami sportowymi.

332

Parafiada Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Wileńskiej


Drodzy Młodzi Przyjaciele!

dokładajcie wszelkich starań kształcąc:

serce cnotami

ciało ćwiczeniami

umysł naukami“ /ks. Stanisław Konarski/

1. W Parafiadzie mogą brać udział tylko drużyny parafialne /potwierdzone przez Ks. Proboszcza/

2. Ilość osób w zespole jest ograniczona: 15 zawodników plus opiekun

3. Zawodnicy współzawodniczą ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych:

A – do 16 lat B – do 18 lat

4. Każda parafia może zgłosić tylko jedną drużynę

5. Konkurencje sportowe:

piłka nożna – chł. A i B piłka koszykowa chł A i B

ringo – dz i chł A i B warcaby dz i chł A i B

tenis stołowy – dz i chł. A i B

pchnięcie kulą – dz.B i chł. B

chód 3000 m – dz A i B chód 5000 m – chł A i B

bieg 100 m – dz. i chł A i B bieg 400 m – dz A

bieg 1000 m – dz. B i chł A bieg 3000 m – chł B

sztafeta mieszana 4 x 250 – A i B

6. Każdy zawodnik może brać udział nie więcej niż w 3 konkurencjach sportowych

7. Wszyscy uczestnicy Parafiady mogą także brać udział w konkursach:

plastycznym:

piosenki

biblijnym

religijnym

artystycznym

8. Wszystkie konkurencje sportowe jak też religijno-kulturalne są punktowane

9. Trzy najlepsze drużyny będą reprezentowały naszą Archidiecezję w Finałach Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz wyjadą na 2-tygodniowe kolonie do Polski

10. Ilość drużyn biorących udział w Parafiadzie jest ograniczona /15/.

11.Wszyscy uczestnicy Parafiady otrzymają pamiątkowe dyplomy, upominki i nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatorów.

Organizator Parafiady:

Parafialny Klub „PAX“

Pietu g.28

4200 Lentvaris

Charakterystykę Parafiady w Landwarowie zobrazujmy wypowiedziami:

Dyrektora Międzynarodowej Parafiady w Warszawie ks. Józefa Jońca, który z parafiadami w różnych zakątkach i krajach jest związany już od 20 lat

442„Spotkałem się tu, w Landwarowie z niezwykłym, niemal unikalnym zjawiskiem. Urzekły mnie głownie trzy zjawiska:

– niezwykłe zaangażowanie młodzieży

– kopalnia oryginalnych pomysłów, autorytet i zdolności pedagogiczne ks. Tadeusza i siostry Mirosławy

– ciepła, koleżeńska atmosfera i swoboda w obcowaniu“

Pani Marii Kujel – Koordynatora Programów Wschodnich Parafiady

„Parafiady na Wschodzie stawiają dopiero swoje pierwsze kroki. Jeśli Łotwa, Ukraina i Białoruś właściwie dopiero się przymierzają do tego rodzaju imprez, to Litwa je prowadzi już na medal“

Zacnych gości z Polski ucieszył też fakt, że w imprezie bierze udział nie tylko młodzież polska, ale też litewska i rosyjska.

551 „Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali“ (1 Kor 9, 24).

661

…“ Niech ten rachunek dokonań będzie dla wszystkich –

działaczy, trenerów i sportowców – okazją do wzbudzenia w

sobie nowej energii twórczej i woli działania, tak aby sport mógł

sprostać – nie ulegając wynaturzeniu – potrzebom naszych

czasów: aby był to sport, który chroni słabych i nie wyklucza nikogo, uwalnia młodych z sideł apatii i obojętności i wzbudza w nich wolę zdrowego współzawodnictwa; sport, który stanie się czynnikiem emancypacji krajów uboższych, pomoże w walce z nietolerancją i w budowie świata bardziej braterskiego i solidarnego; sport, który będzie budził miłość do życia, uczył ofiarności, szacunku i odpowiedzialności, pozwalając należycie docenić wartość każdego człowieka.“

JAN PAWEŁ

Eiti prie įrankių juostos