MINISTRANTAI IR LEKTORIAI

DĖMESIO!!!

Kandidatai į ministrantus susirenka parapijos namuose pirmadieniais po 18.00 val. šv. Mišių.
Ministrantai susirenka parapijos namuose trečiadieniais po 18.00 val. šv. Mišių.

Už kandidatų į ministratnus paruošimą atsakingas Dominykas Rib.
Atsakingas už ministratus yra Darius Gražėvič.


1114Ministrantas (lot. Minister – patarnautojas) dvasininko padėjėjas, pagalbininkas, padedantis atlikti liturgijos apeigas. Tai asmenys, kuriems pavedama skaityti Dievo Žodį, asistuoti šv. Mišiose celebrantui, vadovaujančiam apeigoms (pamaldoms). Iš ministrantų reikalaujama didesnės dvasinės rimties, sąmoningesnio tikėjimo, aktyvesnio dalyvavimo šv. Mišių aukoje.

Ministrantai turi taisykles, kurios skirtos ne tik jų funkcijai bažnyčioje, bet ir jų asmeniniam gyvenimui:

Ministrantų taisyklės

1. Ministrantas myli Dievą ir Jo garbei pavyzdingai vykdo savo pareigas.

2. Ministrantas tarnauja žmonėse esančiam Kristui.

3. Ministrantas nugali savo ydas ir ugdo charakterį.

4. Ministrantas puoselėja savyje dieviškąjį gyvenimą.

5. Ministrantas žino liturgiją ir ja gyvena.

6. Ministrantas visur sėja tikrą džiaugsmą.

7. Ministrantas gamtoje išgyvena Dievo buvimą.

8. Darbuose ir pramogose ministrantas laimi savo draugus Kristui.

9. Ministrantas yra uolus ir sąžiningas mokydamasis ir dirbdamas.

10. Ministrantas meldžiasi už Tėvynę ir tarnauja jai uoliu darbu.

Kaip ir kiekvienoje parapijoje, taip ir mūsų parapijoje šv. Mišių metu patarnauja ministrantai ir lektoriai. Jie dėvi apeigų metu baltas kamžas, kurios simbolizuoja tyrumą. Ministrantas turi liudyti tyrumą ne tik kai dėvi kamžą apeigose, bet taip pat jis yra liudytojas Jėzaus Kristaus tarp savo bendraamžių mokyklose ar draugų tarpe. Mūsų yra apie 15 žmonių, kurie yra padalinti į dvi grupes:

– ministrantai

– lektoriai

Lektoriai iškilmingose šv. Mišiose klebono paskiriami skelbti Dievo Žodį, skaitant šv. Rašto skaitinius. Įprastai vyksta susitikimai ir repeticijos prieš iškilmingesnes šv.Mišias.

Ministrantų diena yra Kristaus Karaliaus šventė, per kurią kandidatas tampa ministrantu (išlaiko egzaminą ir įvelkamas į baltą kamžą).

Norinčius prisijunkti prie ministrantų būrio, kviečiami rugsėjo mėn. į pamokėles, o lapkričio mėn. pabaigoje kandidatai bus priimti į ministantų eiles. Norintys tapti ministrantais, privalomai dalyvauja pasiruošimo susitikimuose.

Eiti prie įrankių juostos