Misja modlitwy za kapłanów

„Błogosławieni czystego serca,

albowiem oni Boga oglądać będą „

(Mt 5,8)

Gloria Polo w książce pod tytułem „Trafiona przez piorun“ w osobistym świadectwie świadczy: „Te konsekrowane ręce kapłana, och, jak bardzo demon ich nienawidzi! Strasznie nienawidzi tych rąk, upoważnionych przez Niebo. Diabeł tak bardzo odczuwa wstręt do nas katolików, ponieważ mamy Eucharystię, ponieważ jest ona otwartą bramą do Nieba i jest tą jedyną bramą. „Kto pożywa moje Ciało i pije moją krew, ma życie wieczne“!(J 6,54)

Dlatego też diabeł tak bardzo nienawidzi kapłanów. Dopóki są księża, dopóty chleb i wino są przemieniane. Z tego względu naszym obowiązkiem jest modlić się za księży, gdyż demon atakuje ich nieprzerwanie.

Jedynie przez kapłana otrzymujemy przebaczenie naszych win.

Gdyż dusza jakiegoś człowieka stała się wskutek grzechu brudna i czarna, może on ją umyć krwią Chrystusa podczas spowiedzi. Ponadto zrywane są pęta, którymi szatan związał nas ze sobą.

Tak samo w przypadku wszystkich pozostałych sakramentów przyjmujemy je dzięki kapłanowi. Dlatego mamy obowiązek modlić się za księży, aby Bóg strzegł ich, oświecał i prowadził.“

Dlatego parafianie jesteśmy odpowiedzialni za naszych Księży pamiętając o nich w modlitwie.

Modlitwa za kapłanów

O JEZU Wieczny i Najwyższy Kapłanie,

zachowaj w głębi Swojego Najświętszego Serca wszystkich kapłanów. Zachowaj bez grzechu ich poświęcone ręce,

które codziennie dotykają Twojego Najświętszego Ciała.

Zachowaj bez grzechu ich usta, które są zwilżane Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj w czystości ich serca,

na których jest odciśnięta pieczęć Twojego chwalebnego kapłaństwa i chroń ich od ziemskich pożądliwości.

Daj, aby wzrastali w miłości do Ciebie

i zachowaj ich od świeckich skłonności.

Udziel im siły do przemiany serc, jak przemieniają chleb

i wino. Błogosław ich pracy, aby przynosiła obfite owoce

i obdaruj ich koroną wiecznej chwały. Amen.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,

Módl się o świętych kapłanów dla Litwy!

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

Modlitwy za kapłanów są wznoszone codziennie w kościele przede mszą.

Natomiast spotkanie dla osób modlących się za kapłanów w pierwszy poniedziałek przez miesiąc po mszy w domu parafialnym. Proszę uważać na ogłoszenia parafialne.

Serdecznie zapraszam.

Zbierająca grupy Halina Anuszkiewicz

Eiti prie įrankių juostos