Mūsų istorija

Su Jėzaus vardu…


19 a. vidury jaunas Vaclovas, šiuo metu žinomas palaimintasis Tėvas Onoratas Kozminskis paaukojo savo gyvenimą Jėzaus tarnystei, “ Meilei, kuri nėra mylima”, tapdamas šventojo Pranciškaus Asyžiečio sūnumi. T. Onoratas nuolat įsiklausydavo į Dievo balsą bei atrasdavo vis naujus Dievo valios ženklus.

Sunkiu mūsų tautos istoriniu momentu, nepriklausomybės praradimas, okupacija, įsteigė daug vienuolijų, kurios teikė pagalbą patiems skurdžiausiems, pasaulio atstumtiems. Tokiu būdu 1887 metais atsirado švč. Jėzaus vardo seserų be abitų, slaptoji vienuolija. Jos atsiradimas ir slaptumo charakteris surištas su vienuolijų naikinimo, bei Bažnyčios persekiojimo politika carinės Rusijos okupacijos metais, ypač po sausio sukilimo žlugimo.

Švč. Jėzaus vardo seserys gyvena tarp žmonių, sekdamos šventos Marijos ir Jėzaus gyvenimo Nazarete pavyzdžiu.

Toliau vienuolijos veikla užsiėmė Dievo tarnaitė Pranciška Marija Vitkovska, kilusi iš Baltarusijos. Kai jai sukako 21 metai, vykdant palaimintojo T. Onorato nurodymą, ji organizavo pirmųjų seserų gyvenimą ir darbą.

Pradžioje seserys užsiėmė apaštališka veikla tarp rankdarbiais užsiimančių moterų, siekdamos jas priartinti prie dvasingumo bei Dievo, rodė moterims Nazareto šventos šeimos vertybes, darbo su evangelija vertę.

Vienuolijos bendruomenė greitai bei dinamiškai vystėsi, todėl praplėtė veiklą, steigdama mokyklas, internatus, vaikų darželius, bei vaikų namus. Seserys visur ir visais įmanomais būdais nori tarnauti, su Jėzaus vardu lūpose pasiekti pasaulio kraštą ir kiekvienam sutiktam žmogui kartoti: JĖZAUS MYLI TAVE.

Veikia tokiu būdu:

  • savo gyvenimo pavyzdžiu, malda bei atgaila;
  • tarnyste ligoniams bei pagyvenusiems žmonėms: Anglijoje įsteigti “Ramios senatvės namai”, Afrikoje “Neįgaliųjų vaikų priežiūros namai”
  • dirba mokytojomis bei katechetėlis mokyklose ir vaikų darželiuose, vienuolių mokyklose: Jėzaus vardo gimnazija ir licėjus Varšuvoje, vaikų darželiai Klimantove,Poznanėje, Varšuvoje, Kanadoje;internatas bei siuvimo kursai Namibijoje;
  • darbas Vyskupijų kurijose: Zamosc Sandomiež, Sanktuarijose Lichen, Krasnobrud ir daugelyje parapijų
  • misionieriais įvairiuose kontinentuose: Afrikoje,Kanadoje, Anglijoje, Slovakijoje.

Naujausiu tūkstantmečiu seserys trokšta padėti šiuolaikiniam žmogui, pasimetusiam tarp informacinio triukšmo bei tuštybės bruzdesio atrasti Kristų, vienintelį Valdovą bei sielų Gelbėtoją.Eiti prie įrankių juostos