NAMŲ BAŽNYČIA

Krikščionių šeimų tikėjimo stiprinimo kelias (mūsų parapijoje vyksta lenkų kalba)

116Namų bažnyčios judėjimas Lentvario parapijoje prasidėjo 2008 m. Tai Didžiojo pasninko rekolekcijų, vestų kunigo Piotro Glovka, bei oazes narių iš Lenkijos miesto Volomin vaisius.

Moderatoriumi bei šeimų bendruomenių steigėju yra kunigas Klimaševski iš Suvalkų. Į susitikimus vykstančius kartą per mėnesį kartu su kunigu atvyksta sutuoktiniai iš Lenkijos bei kunigas Paweł Chudzik su jaunimo grupe iš Vilniaus. Jaunimas iš Vilniaus padeda įsteigti Jaunimo oazes judėjimą mūsų parapijoje.

Namų bažnyčios judėjimas, kaip sako jo pavadinimas, siekia kad sutuoktiniai trokštų suformuoti savo šeimyninį gyvenimą pagal Kristaus skelbtą Dievo planą.

Esame įsitikinę, kad tik Kristus gali sukurti tikrą, tvirtą šeimą. Namų bažnyčios judėjimo tikslas: gilinti religines žinias, pažinti Kristaus keliamus reikalavimus, kad galėtume priderinti jiems visą gyvenimą. Tai ne tik Dievo ir Jo mokslo pažinimas, bet ir sutikimas Jo Dievo žodyje, maldoje ir kasdieniame gyvenime.

Mūsų parapijoje šiuo metu yra Šeimų grupės, kurioms gali priklausyti ne tik abu sutuoktiniai, bet taip pat ir pavieniai sutuoktiniai ar vieniši asmenys. Esame mažos bendruomenės, kurios padeda vienos kitoms pastoviai stiprėti dvasiškai, jungtis su Dievu, tarpusavyje ir su kitais žmonėmis. Tai labai svarbu, nes nepaisant gero noro, žinodami savo silpnybes, žinome kaip sunku yra gyventi krikščioniškai šiandieniniame pagonių pasaulyje.

Susitikimai kas mėnesį savo grupėje bei su oazės nariais iš Lenkijos, bendros rekolekcijos, maldos suteikia mums jėgų, skatina tolimesniam darbui, rodo kelią į ateitį, kad nepasimestume, ištvertume ir taptume šventais.

Visus beieškančius, trokštančius Dievo ir bendruomenės kviečiame pirmą ir trečią mėnesio trečiadienį 17.30 val. į parapijos namus, bei kartą per mėnesį į taip vadinamą Bendruomenės dieną su svečiais iš Lenkijos ir Vilniaus.

Namų bažnyčios judėjimo Lentvario parapijoje globėja – Alina Žostautienė

Eiti prie įrankių juostos