PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE DZIECI

66

„Każdy misjonarz – wiadoma rzecz

musi odwagę pod ręką mieć.

Nie taką, którą poskromiłby lwa,

Lecz taką, co chronić go będzie od zła.“

Od października, 1999 r. rozpoczęło działalność przy naszej parafii Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, którego głównym celem jest modlitwa za misjonarzy, poznawanie krajów misyjnych i mieszkających tam ludzi,korespondencja z misjonarzami oraz wspieranie ich działalności.

Współpracujemy z Centrum Dzieła Misyjnego Dzieci w Warszawie, skąd otrzymujemy dużo ciekawych materiałów, obrazków, czasopism.

Braliśmy nawet udział w Ogólnopolskim Kongresie Misyjnym w Częstochowie.

Obecnie do grupy należą uczniowie klasy 5 i 6 ze Szkoły Średniej im. H. Sienkiewicza w Landwarowie.

Spotykamy się w poniedziałki o godz. 15.

Opiekunem grupy jest s. Mirosława.

Chętnych małych misjonarzy – ZAPRASZAMY

77

Eiti prie įrankių juostos