PARAFIALNA GRUPA DZIECI MARYI

119łączy we wspólnotę dziewczęta pragnące kształtować swoje życie według wzoru Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, a zarazem chętne do posługi Bogu i bliźnim.

W naszej parafii Dzieci Maryi są jedną z nielicznych grup, które, mimo, że zostały założone w 1997 r. są niejako powrotem do źródeł życia parafialnego.

Założycielką i opiekunką grupy jest s. Mirosława.

Ponieważ była to pierwsza grupa składająca się z samych dziewcząt, dlatego chętnych było bardzo dużo. Po wstępnym okresie próby odbyła się wielka uroczystość 10 maja 1997 r., kiedy to 15 dziewczynkom Ks. Proboszcz nałożył niebieskie pelerynki, medaliki Niepokalanej i przyjął do grona Dzieci Maryi. Po kilku latach formacyjnych, dziewczęta te przeszły na wyższy stopień, „Ave Maryja“ – stając się animatorkami swych młodszych koleżanek.

Obecnie w parafii jest jedna grupa Dzieci Maryi, prowadzona przez s. Mirosławę. Spotykamy się w każdą środę o godz. 15.00.

Oprócz spotkań formacyjnych, modlitewnych, uczymy się bawić, urządzać różne imprezy dziecięce i młodzieżowe, wyjeżdżamy na kolonie i wycieczki do Polski.

Wszystkie dziewczęta pragnące dołączyć do nas – serdecznie zapraszamy

X przykazań Dziecka Maryi

 1. Nie opuszcza porannej i wieczornej modlitwy.
 2. W Kościele modli się pobożnie.
 3. Jest gorliwą apostołką wśród koleżanek i kolegów.
 4. Odznacza się posłuszeństwem wobec rodziców i przełożonych.
 5. Jest wzorem dobroci, unika wszelkich sprzeczek i kłótni.
 6. Jest aniołem czystości i brzydzi się wszystkim co nieskromne.
 7. Stara się być pilną w nauce i religijnych obowiązkach.
 8. Jest miłośniczką prawdy i nigdy nie kłamie.
 9. Jest pełna radości i życia i stara się ją sprawić całemu otoczeniu.
 10. Jest uczynna dla wszystkich i brzydzi się samolubstwem.

Obowiązki Dziecka Maryi:

 1. Dziecko Maryi żyje w łączności z Bogiem.
 2. Bierze czynny udział w Eucharystii.
 3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.
 4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
 5. Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.
 6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.
 7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie.
 8. Jest wzorem ucznia.
 9. Śpieszy bliźnim z pomocą.
 10. Jest apostołem wśród otoczenia.
Eiti prie įrankių juostos