PARAFIALY KLUB SPORTOWO- REKREACYJNY „PAX” w LANDWAROWIE

paxParafialny Klub PAX już od 15 lat prowadzi aktywną działalność w swoim środowisku na rzecz dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach pracy pozalekcyjnej. Organizuje wiele imprez sportowych, kulturalnych, religijnych dla młodzieży i z ich pomocą

Największe z nich to:

Parafiada dzieci i młodzieży Archidiecezji Wileńskiej

Festiwal piosenki religijnej „CECYLIADA“

Święto Rodziny Parafialnej „FAMILIADA“

Obecnie w klubie mamy trzy sekcje sportowe:

– koszykówka chłopców i dziewcząt

– ringo chłopców i dziewcząt

– tenis stołowy chłopców i dziewcząt

Podstawowym problemem młodzieży jest, bowiem brak umiejętności oraz warunków do pożytecznego wykorzystania wolnego czasu. Stąd wielu z nich wybiera drogę ‘rozrywek ulicznych’ /narkotyki, pijaństwo, bijatyki, sekty/ albo bezcelowe trwanie przy telewizorze czy grach komputerowych. Nasza młodzież w dużej mierze pochodzi z rodzin rozbitych gdzie dużym problemem jest alkoholizm, demoralizacja, trudne warunki socjalne i materialne. Okazywanie serca, miłości czy pomocnej dłoni sprawia, że chętnie bierze udział w różnych przedsięwzięciach, projektach czy innych ambitnych formach kształtowania swojej osobowości

Tak rozległa działalność Klubu wymaga ogromnych nakładów finansowych

Dlatego jeżeli możesz, pomóż nam!

Czekamy na każde, nawet

Najmniejsze wsparcie!!!!!!!

1% podatku dla

PARAFIALNEGO KLUBU

SPORTOWO-REKREACYJNEGO „PAX“

Nr konta /SĄSKAITOS NR/: LT65 7300 0100 7700 0784
REGISTRACIJOS KODAS: 181684315

Podstawowe dane o organizacji

Nazwa Klubu:

Parafialny klub sportowo-rekreacyjny „PAX“

w Landwarowie

Adres siedziby: Pietų 28, 4200 Lentvaris, Trakų raj., Lietuvos Respublika

Telefon, e-mail : 0037052829719 , lkpax@mail.ru

Zarząd klubu: prezes Natalia Stasiulewicz

Inne osoby upoważnione do podpisywania umów:

s Mirosława Kozioł; tel. 00 370 528 29 720; anna.marylka@wp.pl

Cele i działalność organizacji:

  1. Przyłączyć się do rozwoju wychowania fizycznego oraz sportu w Landwarowie.
  2. Organizować sportowo-rekreacyjne oraz kulturalne przedsięwzięcia.
  3. Realizując swe najważniejsze zadania klub pełni funkcje:

Organizuje zawody, turnieje oraz inne przedsięwzięcia sportowo-kulturalne.

Członkom klubu organizuje wypady za miasto, wycieczki krajoznawcze oraz inne sposoby spędzania wolnego czasu.

Członkom klubu zapewnia przygotowanie oraz uczestniczenie w różnego rodzaju zawodach sportowych.

Broni prawa członków klubu.

Zarządza finansami klubu.

Klub działa zgodnie z ustawami Republiki Litewskiej.

Eiti prie įrankių juostos