SCHOLA MŁODZIEŻOWA „POKÓJ I DOBRO”

Pomimo, że przez scholę młodzieżową „POKÓJ I DOBRO“ przewinęło się w ostatnich latach kilkadziesiąt osób jednakże zawsze głównym jej celem jest animacja muzyczna Mszy Św. w 2 i 4 niedzielę miesiąca. Do jej zadań należy również przygotowanie młodzieży od strony śpiewu do sakramentu bierzmowania oprawa muzyczna do Triduum Paschalnego, przygotowywanie różnych świąt i uroczystości kościelnych np., koncerty parafialne, prymicje, odpusty, montaże słowno muzyczne z okazji rocznicy śmierci Papieża, montaże bożonarodzeniowe itp.

Schola z wielkim powodzeniem bierze udział w Festiwalu religijnym „Ciebie Boże Wysławiamy“ oraz „Cecyliada“.

Obecnie schola jest kierowana przez Dianę Jacewicz

a próby odbywają się w każdy piątek o godz. 18.00.

226

Eiti prie įrankių juostos