PARAPIJOS SKELBIMAI – 2021.03.30

 

Lentvario bažnyčioje:
 

Balandžio 1-ąją – Didžiojo Ketvirtadienio vakarą – Paskutinės Vakarienės Šv. Mišiomis pradedame Velykinį Tridienį. Velykinis Tridienis – Didysis Ketvirtadienis, Didysis Penktadienis, Didysis Šeštadienis ir Viešpaties Prisikėlimo Diena yra švenčiamos kaip viena iškilmė.

=======

Balandžio 1-ąją Didįjį Ketvirtadienį:
17.00 Paskutinės Vakarienės šv. Mišios (lenkų k.)

19.00 Paskutinės Vakarienės šv. Mišios (lietuvių k.)

=======

Balandžio 2-ąją Didžiojo Penktadienio pamaldos:
17.00 (lenkų k.)

19.00 (lietuvių k.)

=======

Balandžio 3-ąją Didįjį Šeštadienį nuo 9 val. iki 16 val. kas valandą bus šventinami velykiniai valgiai.
Kaip kiekvienais metais prašome parapijiečių paaukoti maisto parapijos varguoliams (dovanotą maistą galima palikti bažnyčioje).

Velyknakčio Iškilmingos šv. Mišios Didįjį Šeštadienį:
17.00 (lenkų k.)

20.00 (lietuvių k.).

Raginame atsinešti savo Krikšto žvakę (kas neturi, galės įsigyti paprastą žvakę, kurią uždegsime Krikšto pažadų atnaujinimo metu). Taip pat gerai būtų, kad atsineštumėte indelyje vandens, kuris bus pašventintas Velyknakčio apeigose.

 

Įprastomis sąlygomis galima gauti visuotinius atlaidus:
Didįjį Ketvirtadienį – už giesmės „Prieš taip didį“ giedojimą prieš išstatytą Švč. Sakramentą;
Didįjį Penktadienį – už Kryžiaus pagarbinimą arba Kryžiaus kelią;
Didįjį Šeštadienį – už Krikšto pažadų atnaujinimą.
Didįjį Penktadienį privalomas pasninkas.

=======

Balandžio 4-ąją Velykų Sekmadienį Iškilmingos Šv. Mišios:
7.00 (lietuvių k.)

9.00 (lenkų k.)

18.00 (lietuvių k.).

=======

Balandžio 5-ąją Velykų Pirmadienį Šv. Mišios:
10.00 šv. Mišios (lenkų k.)

12.00 šv. Mišios (lietuvių k.)

=======

Velykų Oktavoje (nuo Antradieno iki Velykų Šeštadienio) melsimės už gyvuosius vakarais: 17.00 šv. Mišios (lenkų k.), 18.00 šv. Mišios (lietuvių k.). Lapelyje užrašykime savo artimųjų vardus ir atneškime į zakristiją.

 

Eiti prie įrankių juostos