PARAPIJOS SKELBIMAI – 2022.08.28

 

Rugsėjo 25-ąją dieną (sekmadienį) Lentvario bažnyčioje po 12 val. šv. Mišių susitikimas su tėvais, kurie norėtų, kad jų vaikai pradėtų ruoštis Pirmajai šv. Komunijai.

Su malda –

Lentvario parapijos klebonas kun. Pavel Paliul

Eiti prie įrankių juostos