Sumos choras

Sumos choras

Sumos choro daugumą sudaro vyresnės kartos žmonės, kurie gieda sekmadieniais 12:00 val. šv. Mišių metu.

Choro repeticijos vyksta antradieniais 14:00 val. parapijos namuose, Jono Pauliaus II salėje, pirmame aukšte. Kviečiame naujus choristus į mūsų parapijos giedančiųjų bendruomenę.

Eiti prie įrankių juostos