TREMTINIŲ CHORAS

Buvusius tremtinius ir grįžusius į mylimą gimtinę susiburti į „Tremtinių“ chorą paskatino meilė dainai. Choras pradėjo savo veiklą nuo kelių tremtinių, kurie pirmąsias repeticijas organizavo kolektyviniame sode, nes neturėjo tam kitų patalpų. Palaipsniui tremtinių choristų skaičius padidėjo, tuomet kreipėmės į rajono valdžią, kuri pažadėjo finansuoti vadovo pareigas, ieškojome patalpų repetuoti.

Apie 1995 metus choras jau turėjo vadovę, tai yra A.Kveragienę ir chore jau buvo 21 žmogus. Repetuodavome mokyklose, darželiuose, kol pastovioms repeticijoms radome prieglobstį Lentvario parapijos namuose. Nuo 1996 metų choras dalyvauja Ariogaloje organizuojamuose tremtinių ir politinių kalinių sąskrydžiuose „Laisvės ugnis ateities kartoms“, šiuose sąskrydžiuose esame dalyvavę jau 15 kartų. O nuo 2000 metų mūsų „Tremtinių“ choras dalyvauja ir Respublikinėse tremtinių ir politinių kalinių dainų šventėse, kurios vyksta kas du metai; esame dalyvavę Šiauliuose, Utenoje, Marijampolėje, Alytuje.

11

Be to nuolat dalyvaujame Lentvario mieste organizuojamuose valstybinių švenčių minėjimuose: Lietuvos valstybės atkūrimo, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, Gedulo ir vilties dienos bei kitų švenčių minėjimuose. Turėjome ir turime puikius vadovus, kurie mus moko ne tik dainuoti, bet ir mylėti dainą, savo tėvynę. Šiuo metu mūsų chorui vadovauja Jevgenij Barkovskij.

„Tremtinių“ choro repeticijos vyksta Lentvario parapijos namų aktų salėje pirmadieniais nuo 11.30 val. iki 13.00 val.

Norinčius kartu dainuoti, kviečiame prisijungti prie repeticijų ir dalyvauti šio choro veikloje.

„Tremtinių“ choro seniūnė Marijona Urbutienė

Eiti prie įrankių juostos