Vaikų choras

1113

O Jėzus pasišaukė vaikučius ir tarė: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė“.

(Lk 18, 16)

Kiekvieną sekmadienį 12:00 val. yra aukojamos šv. Mišios, kurios yra pirmiausia skirtos vaikams, besiruošiantiems priimti Pirmąją Komuniją ir ją taip pat jau priėmusiems. Nuo rugsėjo iki gegužės mėn. šių šv. Mišių metu, viena kartą per mėnesį, gieda vaikų choras, kuriam vadovauja vargonininkė. Tačiau vaikai ne tik gieda, bet taip pat lanko repeticijas, kurios būna kartą per savaitę,15:30 val., parapijos namuose, Jono Pauliaus II salėje.

Vaikus, norinčius įsijungti į choro veiklą, kviečiame kreiptis į vargonininkę.

Eiti prie įrankių juostos