VEIKLA

Lentvario parapijos Caritas vaikų dienos centrą „Akimirka“ lanko 30 vaikų. Keturis kartus savaitėje centre jiems yra organizuojami įvairūs užsiėmimai po pamokų, išeiginėmis dienomis bei atostogų metu. Be to organizuojame vaikams įvairias šventes, pažintines ekskursijas, išvykas, vasaros stovyklas. Atėjusiems į dienos centrą vaikams kiekvieną kartą yra organizuojamas maitinimas.

1117

Veiklos ir ugdymo programos

 • Buitinių ir socialinių įgūdžių ugdymas
  • Bendravimas
  • Bendradarbiavimas
  • Taisyklių laikymasis
  • Maisto ruošimas
 • Pamokų ruoša
  • Pagalba ruošiant namų darbus
  • Mokymosi motyvacijos kėlimas (sukurta skatinimo sistema)
 • Programa „Atrask ir pažink save“
  • Bendravimo ugdymas
  • Elgesio kultūros ugdymas
  • Teigiamų savybių atradimas
  • Konfliktų sprendimas
 • Programa „Pažink pasaulį“
  • Savo gimtojo krašto pažinimas (jaunesniems vaikams)
  • Susitikimai su gabiais miestelio gyventojais
  • Pasaulio (skirtingų kultūrų) pažinimas (paaugliams)
  • Susitikimai su žmonėmis, buvusiais užsienyje
 • Krikščioniškų vertybių ugdymas
  • Katechezė
  • Krikščioniškų švenčių šventimas centre
  • Dalyvavimas Šv. Mišiose
 • Socialinis darbas su šeima
  • Bendri susitikimai
  • Individualios konsultacijos
  • Šeimų lankymas namuose
  • Materialinė parama
  • Šeimos narių dalyvavimas renginiuose (šventėse, išvykose, mišiose)
 • Dailės terapija
  • Dailės terapijos užsiėmimai
  • Individualios konsultacijos
 • Meninis ugdymas
  • Rankdarbiai
  • Dailės užsiėmimai
  • Vaidinimai
  • Šokių būrelis
  • Dainavimas
 • Vasaros stovyklos
  • Išvažiuojamosios stovyklos
  • Dieninės
  • Bendros stovyklos su kitais vaikų dienos centrais
 • Šventės, ekskursijos, išvykos
   • Tradiciniais tapę renginiai yra:
  • Mokslo metų atidarymo šventė
  • Padėkos šventė (rėmėjams, bendradarbiavimo partneriams)
  • Adventinė popietė su parapijos vienišais, vyresnio amžiaus žmonėmis
  • Atvelykio šventė su svečiais iš kitų vaikų institucijų
   • Sportinės, turistinės išvykos į gamtą
   • Pažintinės ekskursijos
   • Sportiniai turnyrai, rungtys
 • Visuomeninė veikla
  • Talkos tvarkant parapijos teritoriją
  • Apleistų kapų tvarkymas
Eiti prie įrankių juostos