Z naszej historii

Nieść Imię Jezusa


Około połowy XIX wieku, młody Wacław, dziś znany jako bł. O.Honorat Koźmiński oddał swoje życie na służbę Chrystusowi, „Miłości, która nie jest kochana”, stając się synem świętego Franciszka z Asyżu. O. Honorat wsłuchując się nieustannie w głos Pana czytał znaki czasu, i w nich odnajdywał wolę Bożą.

W trudnej sytuacji historycznej naszego narodu /utrata niepodległości, zabory/ założył wiele zgromadzeń zakonnych, które niosły pomoc ludziom najbiedniejszym, odrzuconym przez świat.

Jednym z nich jest ukryte, bezhabitowe, Zgromadzenie Zakonne Sióstr Najświętszego Imienia Jezus powstałe w 1887 r.. Jego powstanie i charakter ściśle wiążą się z kasatą zakonów i prześladowaniem Kościoła w zaborze rosyjskim, po upadku powstania styczniowego. Siostry Imienia Jezus naśladują ciche i ukryte życie Jezusa i Maryi w Nazarecie, również ukrycie eucharystyczne, które Pan upodobał sobie zamieszkując wśród ludzi w sposób sakramentalny.

Współzałożycielką Zgromadzenia jest Sługa Boża, Franciszka, Maria Witkowska. Pochodziła z Białorusi. Mając dwadzieścia jeden lat na polecenie bł. O. Honorata, zorganizowała życie i działalność pierwszych sióstr. Na początku istnienia siostry prowadziły apostolską działalność wśród rękodzielniczek, zmierzając do religijnego i moralnego odrodzenia tej grupy społecznej. Przybliżały im Jezusa i ukazywały wartość pracy, pełnionej w duchu ewangelicznym. Rodzina zakonna szybko i dynamicznie się rozwijała, toteż poszerzała działalność, zakładając szkoły, internaty, przedszkola, domy dziecka.

Dziś również jak przed stu laty siostry wszędzie i na wszelkie sposoby, pragną służyć, nieść Imię Jezus na krańce świata, każdemu spotkanemu człowiekowi mówić: JEZUS CIĘ KOCHA!

A czynią to poprzez:

  • świadectwo swojego życia, modlitwę, pokutę,
  • posługę chorym oraz osobom starszym /np.w Anglii prowadzimy „Dom pogodnej starości”; w Afryce – „Dom opieki dla dzieci niepełnosprawnych”
  • będąc nauczycielkami i katechetkami w szkołach i przedszkolach państwowych jak też zakonnych – Gimnazjum i Liceum Sióstr Imienia Jezus w Warszawie; przedszkola w Klimontowie, Poznaniu, w Warszawie; internat dla dziewcząt oraz Kursy kroju i szycia w Namibii
  • pracę w Kuriach Biskupich –Zamość, Sandomierz; w Sanktuariach/ Licheń, Krasnobród/ i w wielu parafiach
  • Podejmują pracę misyjną na różnych kontynentach świata./ Afryka – Namibia, Kanada, Anglia, Słowacja/

W nowym wieku i tysiącleciu siostry pragną pomóc współczesnemu człowiekowi, otoczonemu szumem informacyjnym, zagubionemu w zgiełku i hałasie na nowo odnaleźć Chrystusa, Jedynego Pana i Zbawcę.Eiti prie įrankių juostos