ŻYWY RÓŻANIEC

„Żywy Różaniec“ jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz“ 10 „Zdrowaś Maryjo“ i jednego „Chwała Ojcu“.

Każda „Żywa Róża“ składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic“. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży“ były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak, więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży“ odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby, co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana, co miesiąc.Takie zasady obowiązują przy organizowaniu „Żywych Róż“ na całym świecie.

Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi“ ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku).Wtedy też Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe Róże składają się z 20 osób.

Członkowie Żywego Różańca naszej parafii z tej właśnie okazji wysłali do Ojca Świętego specjalny list – podziękowanie za ten niezwykły dar dla Kościoła. Ku ogromnej radości na ręce Ks. Proboszcza otrzymaliśmy podziękowanie od Stolicy Apostolskiej z błogosławieństwem Ojca Świętego dla Żywego Różańca i całej naszej parafii.

Wspólnota Żywego Różańca naszej parafii składa się z 5 Róż w jęz. polskim. Każdą Różę prowadzą opiekunki – zelatorki. W każdą drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej modlimy się w intencji Członków Żywego Różańca i ich rodzin, a po Mszy św.następuje zmiana Tajemnic Różańcowych z podaniem intencji dla każdej Róży.

Wspólnota Żywego Różańca spotyka się na wspólnym Opłatku, kolędując przy wspólnym stole. Jest to grupa bardzo aktywna przy wszystkich uroczystościach parafialnych, jest pomocna podczas różnych akcji charytatywnych. Członkowie Wspólnoty i sympatycy wraz z księdzem i opiekunką s. Mirosławą nawiedzili w pielgrzymkach szereg Sanktuariów Maryjnych w Polsce m.in. Częstochowę, Gietrzwałd, Licheń, Św. Lipkę, Łagiewniki, Zakopane.

Obowiązki w Żywym Różańcu

Obowiązki członków Żywego Różańca:

– Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.

-Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.

-Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.

-Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.

-Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła

-Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. (…)

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
  • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę“.

Wspólnota Różańcowa ciągle liczy, że Róż Różańca w naszej parafii będzie coraz więcej. Zachęcamy, więc każdego do włączenia się w Jej szeregi.

441

Eiti prie įrankių juostos