PARAPIJOS SKELBIMAI – 2022.07.11

 

SVEIKINAME IR SKELBIAME
 
Liepos 11-ąją jau turime naująjį Lentvario parapijos kleboną kun. Pavel Paliul!
Nuoširdžiausiai sveikiname ir meldžiamės!
Eiti prie įrankių juostos