SANTUOKA

Santuokinę sąjungą, kuri vyrą ir moterį labai glaudžiai jungia gyventi ir mylėti, nustatė ir savais įstatymais aprūpino Kūrėjas. Savo prigimtimi ši sąjunga yra skirta sutuoktinių labui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui; tą pakrikštytųjų ryšį Viešpats Kristus iškėlė į sakramento orumą.

Santuokos sakramentas yra Kristaus ir Bažnyčios vienybės ženklas. Sutuoktiniams jis suteikia malonę mylėti vienas kitą tokia meile, kokia Kristus pamilo savo Bažnyčią; tad sakramento malonė žmogišką sutuoktinių meilę daro tobulesnę, sustiprina jų nesuardomą vienybę ir juos pašventina kelyje į amžinąjį gyvenimą.

Santuoka remiasi abipusiu susituokiančiųjų sutikimu, tai yra pasiryžimu visiškai atsiduoti vienas kitam, turint tikslą šį meilės ryšį išgyventi ištikimai ir vaisingai.

Kadangi santuoka įteisina sutuoktinių gyvenimą kaip viešą instituciją Bažnyčioje, dera, kad ji būtų sudaroma viešai, apgaubta liturginėmis apeigomis, dalyvaujant kunigui (arba kitam Bažnyčios įgaliotam liudytojui), santuokos liudininkams ir susirinkusiems tikintiesiems.

Vienumas, nesuardomumas ir pasirengimas būti vaisingiems yra esminiai santuokos elementai. Poligamija yra nesuderinama su santuokos vienumu; ištuoka išskiria tai, ką Dievas sujungė; atsisakymas būti vaisingam atima iš santuokinių gyvenimo „brangiausią jo dovaną“ – kūdikį.

Pakartotinė išsiskyrusiųjų santuoka, tebesant gyvam teisėtam sutuoktiniui, prieštarauja – kaip mokė Kristus – Dievo planui ir įstatymui. Tokie naujai suėję išsiskyrusieji nuo Bažnyčios neatskiriami, tačiau negali priimti eucharistinės Komunijos. Jie gali gyventi krikščioniškai, ypač auklėdami tikinčiais savo vaikus.

Krikščioniška šeima yra vieta, kur vaikai pirmiausia sužino apie tikėjimą. Dėl to šeimos židinys teisingai yra vadinamas „namų Bažnyčia“, malonės ir maldos bendruomene, žmogiškų dorybių ir krikščioniškos meilės mokykla. (KBK 1660 – 1666)

Plačiau apie Santuoką rasite Katalikų Bažnyčios Katekizme.


Mūsų parapijoje


Sužadėtiniai (abudu) norintys sudaryti bažnytinę santuoką, ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki numatytos vestuvių datos užsiregistruoja parapijoje, tada siunčiami į pasirengimo Santuokos sakramentui kursus.


Užsiregistruojant reiktų turėti:

 • asmens dokumentus.
 • Krikšto metrikos liudijimo išrašą (galioja pusę metų), jeigu krikštyti ne mūsų parapijoje.
 • Laisvos būsenos (kad nevedęs, netekėjusi) liudijimą (jeigu ne mūsų parapijiečiai).
 • Leidimą tuoktis už parapijos ribų (jeigu ne mūsų parapijiečiai).
 • Jei tarpusavyje jau yra užregistruota civilinė santuoka, tai civilinės santuokos liudijimą.

Platesnę informaciją suteiks kunigas.


Santuokos priesaikos tekstas:
Jaunieji paduoda vienas kitam dešinę ranką. Pirmas prisiekia jaunasis, po to jaunoji. Tariant priesaiką tiktų žiūrėti vienas kitam į akis.

Jaunasis sako:
Aš, N., imu tave, N., savo žmona ir prisiekiu visada būti tau ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!
Jaunoji sako:
Aš, N., imu tave, N., savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!


Pasirengimo Santuokos sakramentui kursai:


 • Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centre, Aušros vartų 12, Vilnius, tel. 8-5-264 48 83, el. paštas: info@vasc.lcn.lt Svetainė internete: http://vasc.lt/

 • Pal. Jurgio Matulaičio šeimos pagalbos centre, J. Matulaičio a. 3, LT-05111 Vilnius. Registracija tel. 8-5-246 17 72, kontaktinis asmuo – Aistė mob. tel. 8 616 17473 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Svetainė internete: www.matulaitis.org

 • Vilniaus šv. Dvasios bažnyčioje (paskaitos lenkų bei rusų kalba), Dominikonų 8, Vilnius, tel. 8-5-262 95 95;

 • Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje (Žvėryno raj.), Sėlių g. 17, Vilnius LT-08125. Registracija el. paštu: juratulis@gmail.com arba tel. 8-628 54185. Svetainė internete: www.zverynoparapija.lt

 • Grigiškių Šv. Dvasios parapijoje, Kovo 11-osios g. 36, LT-27001 Grigiškės, ses. Nijolia Mazur mob.tel. 8 675 08284

 • Eiti prie įrankių juostos