Cecilijada 2012

Praėjusį šeštadienį, lapkričio 24 d., Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje įvyko Jubiliejinis X Vaikų ir Jaunimo giesmių festivalis „Cecilijada“. Festivalio metu aštuoniolika vaikų ir jaunimo kolektyvų iš Vilniaus Arkivyskupijos parapijų susirinko, kad giesme pašlovintų Dievą bei linksmai ir turiningai praleistų laiką. Šią giesmių šventę pradėjome malda – Šventas Mišias aukojo Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos vikaras kun. Edvard Dukel bei Paberžės Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas kun. Marek Gladki. Šv. Mišias savo giesmėmis papuošė ilgametis Cecilijados dalyvis choras „Randeo Anima“ iš Paberžės Švč. Jėzaus Širdies parapijos. Mūsų šventę savo buvimu pagerbė Lietuvos Respublikos seimo narys Jaroslav Narkevič, Trakų raj. Savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Solovjova bei Lenkijos Ambasados Vilniuje sekretorė Agnieška Sniežko. Visus svečius ir „Cecilijados“ dalyvius šiltai pasveikino Lentvario parapijos klebonas kun. Gintaras Petronis, pakviesdamas kartu giedoti giesmę „Marija, Marija“. Šventės metu netruko gražių pažinčių, puikios nuotaikos bei nuoširdaus juoko. Kiekvienas dalyvaujantis choras žiūrovams pristatė du paruoštus kūrinius. Giesmių šventę savo pasirodymu papuošė Jaunimo šokių grupė ATM, vadovė Agata Nedvecka bei garbus Vilniaus krašto poetas Aleksander Sniežko. Pajusti artėjančių Šv. Kalėdų nuotaiką padėjo gitaros virtuozas Aleksander Jancevič. Jubiliejinio X Vaikų ir Jaunimo giesmių festivalio „Cecilijada“ dalyviai nepaliko Lentvario tuščiomis: Festivalio „Cecyliada“ statulėles bei dovanas įteikė Lentvario parapijos Sporto ir laisvalaikio klubo „Pax“ prezidentas Edvin Plavskij bei Lentvario parapijos vikaras Edvard Dukel. Garbės apdovanojimais buvo apdovanoti Vaikų ir Jaunimo giesmių festivalio“Cecilijada“ įkūrėjai kun. Tadeuš Aleksandrovič, ses. Miroslava Koziol bei ilgametė Sporto ir Laisvalaikio klubo „Pax“ pirmininkė Natalija Stasiulevič. „Festivalį tradiciškai užbaigėme giesme „Viešpats pakrantėj stovėjo“. Už galimybę susirinkti drauge ir visokeriopą paramą nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmėjams: Lenkijos Respublikos Generaliniam Konsulatui Vilniuje, Trakų raj. Savivaldybei, ypač mero pavaduotojai p.Teresai Solovjovai, Trakų raj. savivaldybės Jaunimo Tarybai ir jos pirmininkei Alionai Galdilinai, Trakų raj. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei Evelinai Kislych, Trakų raj. Savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriui, UAB „Geležinkelio tiesimo centras“. Lentvario parapijos sporto ir laisvalaikio klubas „Pax“ taip pat dėkoja Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos kunigams, s. Agnieškai, Caritui bei jaunimui, be kurių pagalbos ir darbo Jubiliejinis X Vaikų ir Jaunimo giesmių festivalis „Cecilijada“ nebūtų taip sklandžiai įvykęs.
Diana Jacevič

Eiti prie įrankių juostos